Etimolojik Çarşamba serisi kapsamında Instagram hesabımız üzerinden yaptığımız ankete göre bu hafta etimolojik kökenini incelememizi istediğiniz kelime: Subscribe.

Subscribe kelimesinin Türkçe anlamı “abone olmak, onaylamak” şeklindedir. Bir belgenin altına imza atmak anlamında kullanılan Latince “subscribere” kelimesinden türemiştir. Ayrıca yan anlamları da “kabul etmek, katılmak” şeklindedir.

Kelime birleşik bir kelimedir. Alt anlamında kullanılan “sub-” ve yazmak anlamında kullanılan “scribere.”

Kelime ilk defa, “izin vermek” anlamında 15. y.y.’da kullanılmıştır. Daha sonra sırasıyla 1630’larda “para bağışlamak” anlamında ve 1711 yılında “yayımlanan bir ürünün düzenli bir şekilde alıcısı olmak” şeklinde kullanılmıştır.

“Scribere” kelimesinin Proto Hint-Avrupa kökenli “kesmek, ayırmak” anlamında kullanılan “skribh-” kelimesinden türetilmiştir. Bu kelimenin ise Yunanca kökenli “çizgi çizmek” anlamında kullanılan  “skariphasthai”; Latince kökenli “ağaca, taşa veya kile işaretler kazımak” anlamında da kullanılan “Scribere”; Letoncada “yazmak” anlamında “skripat”; eski İskandinavcada “çizmek” anlamında anlamında kullanılan “hrifa” kelimelerinden türemiş olabileceği düşünülmektedir.

Modern dünyamızda ise dergi aboneliği gibi kavramlar çok fazla karşımıza çıkmamaktadır. “Subscribe” kelimesine günümüzde daha çok Youtube platformunda rastlıyoruz.

Kaynakça:

”Subscribe” Etimoloji

”Scribere” Etimoloji

Tags: