Etimolojik Çarşamba serimiz kapsamında Instagram hesabımızdan yaptığımız anketimizde bu hafta incelememizi istediğiniz kelime: Congratulation.

Instagram anketimizin sonucu

Kelime, İngilizceye diğer birçok kelime gibi Latinceden geçmiştir. Birleşik bir kelimedir.

Kelimenin ilk kullanımına 15. yüzyılda rastlıyoruz. İlk hali Latince birleşik bir kelime olan ”congratulationem” kelimesidir. Bu kelimenin kökü ”iyi dilek sunmak” anlamındaki Latince ”congratulari” kelimesidir.

Bu birleşik kelime şu kelimelerden oluşmuştur; birlikte anlamındaki ”com-”, teşekkür etmek anlamındaki ”gratulari”. ”Gralutari” kelimesi de makul, kabul edilebilir anlamındaki ”gratus” kelimesinden gelmektedir.

Kaynakça:

Etimoloji

Tags: