Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı ve Yüksek İstişare Kurulunda masaya yatırılan rapora göre: alışveriş merkezleri, otel ve restoranlarda yoğun biçimde İngilizce kullanımının önüne geçilmesi gerektiği belirtilerek Türkçenin korunması için yasa çıkarılması istendi.

Rapora göre ilk isimlerin Türkçe olması gerektiğine dikkat çekildi ve konuya ilişkin yasa teklifinin önümüzdeki yasama döneminde Meclis’e sunulmasına karar verildi.

Bunun yanında basın, yayın ve televizyondaki günlük konuşmalarda “etkileyici olmak adına” Türkçe karşılığı yerine yabancı kelimelerin kullanımının tercih edildiği de belirtildi.

Toplantıda bu konudaki örnekler üzerine konuşuldu ve yakın zamanda yabancı dilin ilan, pano, afiş gibi tanıtım materyallerinde veya şirket isimlerindeki kullanımının kısıtlanması amacıyla birden fazla yasa teklifinin verildiği anımsatıldı. 


Kaynakça:

Tags: