İstanbul Sanat Kültür Vakfı, “Talât Sait Halman Çeviri Ödülü” için başvuru alımlarına başladı. Bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan çeviri ödülünün başvuruları, 7 Eylül’den (Pazartesi), 2 Ekim (Cuma) saat 17.00’a kadar yapılabilecektir.

2015 yılından beri düzenlenen “Talât Sait Halman Çeviri Ödülü”, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve 2008 – 2014 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı Mütevelliler Kurulu Başkanı olan Talât Sait Halman anısına düzenlenmektedir. Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemeyi amaçlayan ödül ile seçici kurul tarafından kazanana 20 bin Türk Lirası nakdî destek sağlanmaktadır.

Başkanlığını, Yazar Doğan Hızlan’ın üstlendiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; Yazar, Çevirmen ve Eleştirmen Sevin OKYAY, Yazar ve Çevirmen Ayşe SARISAYIN, Yazar ve Çevirmen Yiğit BENER ve Çevirmen Kaya GENÇ’ten oluşmaktadır. 

Ödüle Layık Görülen Çeviri Eser Nasıl Seçilir? 

Ödül verilecek eserin saptanması sırasında Seçici Kurul adil, tarafsız ve olabildiğince somut verilere dayalı bir seçim yapabilmek için titiz bir çalışma yürütmekte ve planlı bir süreç uygulamaktadır.

İlk aşamada başvuru eserleri jüri üyelerine iletilir ve eserler değerlendirilir. Her bir Seçici Kurul üyesi öncelikle uzman olduğu dillerden çevrilmiş eserleri değerlendirir. Seçili Kurul üyelerinden her hangi birisinin uzmanı olmadığı dillerden çevrilmiş eserler ise kurul üyeleri arasında paylaştırılır, böylece hiçbir eserin gözden kaçmaması güvence altına alınır. 

Eserler ilk aşamada Türkçeleri temel alınarak değerlendirilir, bu açıdan ödül alabilecek düzeyde başarılı bulunmayan eserler elenir. Seçici Kurul, bu aşamanın sonunda bir ara toplantı daha yaparak, Türkçesi temel alındığında ödül alabilecek düzeyde olduğu düşünülen eserler arasından final turuna kalacak olanları tespit eder. 

Finale kalan tüm eserler hakkında, kaynak dildeki orijinal metinle kıyaslama yapabilmek amacıyla teknik içerikli bir rapor hazırlanır. Eğer finale kalan eserlerin içinde Seçici Kurul üyelerinin uzmanlığı olmayan bir dilden yapılmış bir çeviri varsa, kurul dışından uzmanların yardımı talep edilir. 

Hazırlanan teknik raporlarda, eserin bütününde çevirmenin Türkçe metinde kullandığı dil ve üsluba, çeviri dilinin, kaynak metnin yazarının tarzıyla eşdeğer düzeyde olup olmadığına; kaynak eserin erek dile anlaşılır şekilde ve uygun terminolojiyle aktarılıp aktarılmadığına; kaynak dil erek dil arasındaki kültürel bağlam farklarının oluşturduğu sorunlarla birlikte, yazarın dil ve üslubundan kaynaklanan özel güçlüklerin çeviride kabul edilebilirliğine; metinde “sansür” olarak nitelendirilebilecek kasıtlı cümle/paragraf/bölüm/sözcük atlamaları ya da çarpıtmalarının olup olmadığı; özetle, varsa çevirinin ödül almasını sakıncalı kılacak sorunlar saptanır. Bu değerlendirme raporlarının olabildiğince nesnel ve kıyaslanabilir olmalarını sağlamak amacıyla Seçici Kurul, asgari değerlendirme ölçütlerini oluşturan belirli soruların bulunduğu bir kalıp hazırlamıştır.

Seçici Kurul‘un nihai değerlendirme toplantısında, finale kalan tüm eserler hem bu raporları doğrultusunda hem de Türkçeleri temel alınarak her bir Seçici Kurul üye tarafından tekrar ele alınır. Yapılan tartışmalar sonucunda oylamaya geçilir ve ödüle hak kazanan eser seçilir. 

Başvuru Yönetmeliği

Başvurular yayınevleri veya çevirmenler tarafından, başvuru formu eksiksiz şekilde doldurularak, İKSV Genel Müdürlüğü’nün belirtilen adresine taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. 

Başvuru Koşulları

 • “Talât Sait Halman Çeviri Ödülü” için başvurular yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılır. 
 • Çeviri eserin, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş ve ISBN numarası almış bir yayın olması gerekmektedir. 
 • Başvurular İKSV tarafından ilan edilecek tarih aralığında kabul edilecektir. 
 • Adayların daha önce “Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü” kazanmamış olmaları zorunludur. 
 • Yayınevleri en fazla üç çeviri eser ile başvuruda bulunabilir. 
 • Gönderilen başvuru dosyaları iade edilmez. 

Gerekli Belgeler 

 • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu. 
 • Aday çevirmenin biyografisi. 
 • Ödüle aday olan çeviri eserine ait 6 adet kitap. 
 • Eserin orijinal dilindeki 1 adet kopyası (yalnızca basılı olarak kabul edilir). 
 • Başvuru yayınevi tarafından yapılıyor ise çevirmenin imzalı onay belgesi. 

Başvurular, İKSV Yönetim Kurulu tarafından atanan Seçici Kurul tarafınca yeni tarihler belirlenmedikçe Kasım ayı içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Kazanan, ilkesel olarak Aralık ayında açıklanır. Sonuçlar, İKSV Yönetim Kurulu’nun onayından sonra, ödülü kazanan kişiye yazılı olarak bildirilir. Ayrıca İKSV resmi internet sitesi, resmi sosyal paylaşım ağları ve medya kanallarından duyurulur. Ödül, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul tarafından kazanan çevirmene takdim edilir. Detaylı bilgiye İKSV‘nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz 5 Yılın Kazananları

“Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün” ilk kazananı 2015’te, La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eseri “Karanlık Dükkân: 124 Rüya’ya” çeviren Siren İDEMEN olmuştur. Bir sonraki yıl Transit adlı eseri aynı adlı çevirisiyle Ahmet ARPAD ve 2017 yılında Finnegans Wake eserinin “Finnegan Uyanması” adlı çevirisiyle Fuat SEVİMAY ödülü almıştır. 2018 yılı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanan çevirmen Alberto Manguel’in Dönüş adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İNCE olmuştur ve yine aynı yıl Mark Z. Danielewski’nin Yapraklar Evi romanını Türkçeye çevirmekteki cesareti ve başarısı sebebiyle Gökhan SARI’ya da bir Jüri Özel Ödülü verilmiştir. Son olarak 2019 yılında ödül ilk kez iki çevirmen arasında paylaştırıldı; Ebru ERBAŞ, Mathias Enard’ın “Pusula” adlı romanının, Kamil Kayhan YÜKSELER ise Leonid Nikolayevic Andreyev’in “Kızıl Kahkaha” adlı eserinin çevirisiyle bu ödüle layık görüldü.

Bu yıl ödülün sahibinin kim olacağı konusunu merakla beklemedeyiz..

Çeviriye, edebiyata, çevirmene; Türkiye’de kültür ögesinin mimarlarından Sn. Talât Sait Halman’ı da anarak değer katan İstanbul Kültür Sanat Vakfı‘na teşekkür eder katılacak tüm çevirmenlere başarılar dileriz.


Kaynakça:

Tags: