Soru 1- Çeviri sektöründe ulusal meslek standardının yayınlanmasının sektöre katkısının olacağını düşünüyor musunuz? Özellikle hangi alanlarda bir etkisi olabilir sizce ( fiyat iyileştirmesi, kalitenin artması, çeviri çalışma saatlerinin düzenlenmesi vs)?
Cevabınız:
Soru 2-Çeviri sektöründe ülkemizde 450’den fazla çeviri işletmesi, 10’dan fazla faal dernek ve 100’den fazla dilde 15.000’den fazla çevirmen ve her yıl mezun olan 500 genç çevirmen adayı mevcut. Sizce çevirmenlere gerekli değer verilmekte mi?
Cevabınız:
Soru 3- MYK’nın standardında 2.5 maddesinde
“Yazılı çeviride çalışma ortamının, havalandırma-ısıtma-soğutma sistemlerini içeren, yeterli aydınlatma sistemine sahip, ergonomik ofis araç ve gereçleri ile donatılmış, gerekli iletişim imkânlarını sunan alt yapıya sahip (internet bağlantısı, telefon, faks vb.) özellikte olması gerekir. Ardıl çeviri yapan çevirmen, çalışma ortamında konuşmacıyı rahat duyabileceği bir konumda bulunmalı; simültane çeviride ise çalışma ortamı, ilgili TSE standartlarına uygun olmalıdır.
yazmaktadır. Sizce 450 çeviri işletmesinin ne kadarı bu maddeye uymaktadır. ( Senem Kobya’nın kişisel notu: Bildiğiniz var ise isim verebilirsiniz, kaliteli firmalar rakibimiz değil, aynı amaçla yola çıktığımız arkadaşlarımızdır, isimlerini yayınlamaktan onur duyarım) Bunu denetleyen bir kurul veya otokontrol mekanizması mevcut mu?
Cevabınız:
Soru 4- Çevirmenlerin kazançları konusunda ne düşünüyorsunuz? “Sayfası 5 TL’den günde 100 sayfa çevirsen ( !) ayda 15.000 TL kazanırsın hem de oturduğun yerden” mantığı ile yaklaşılan çevirmenler sizce bu kadar kazanıyorlar mı?
Cevabınız:
Soru 4: Çeviri sektöründeki fatura konusunda ne düşünüyorsunuz? Çevirmenlerin kazançları emek sayılacağı için vergiden muaf tutulmalı mı? Yoksa belli bir limitin üstüne çıktıklarında mı vergilendirilmeli?
Cevabınız:
Soru 5: Çeviri sektöründe ücretler düşük olduğu için faturasız çalışmayı tercih eden serbest çevirmenlerin bu durumlarından faydalanıp ücretlerini ödemeyen çeviri işletmelerine ne gibi bir yaptırım uygulanmalı?
Cevabınız:
Soru 6: Standartta yer alan çalışma süreleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir çevirmen kaliteyi en yüksek düzeyde tutarak günde kaç saat çeviri yapabilir? Bu çeviri saatleri süresince kaç sayfa çeviri meydana çıkar?
Çevirmen (Seviye 6), sahada yapılan sözlü çeviri faaliyetlerinde, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak eylem ve ortamlardan uzak durur ve yetkililerden gerekli koruyucu önlemleri almasını talep eder.
Çeviri çalışmalarında, genel olarak analitik inceleme, konsantrasyon, araştırma ve bilgi edinme ve iletişim yoğunluklu faaliyetler söz konusudur. Bu tarz çalışmaya bağlı olarak yoğun bilgi iletişim teknolojisi araçları kullanılmaktadır. Çeviri süreçlerinin yönetimi iş yoğunluğuna ve süreçte ortaya çıkan güçlüklerin çözümlerine göre esnek çalışma saatlerini gerekli kılar. Sözlü çeviride, ISO/TSE standartları ve Avrupa Birliği normlarında belirtilen azami çalışma süreleri ve koşullarına riayet edilmelidir.
Cevabınız:
Soru 7: Mesleki standartta yer alan aşağıdaki madde zorunlu hale getirilmeli midir?
B.4 Çeviri sözleşmesi yapmak
Cevabınız:
Soru 8: Genç çevirmenlere çeviri işletmelerinin ya da sektörün yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda örnekler verebilir misiniz?
Cevabınız:
Soru 9: Bir çevirmen sizce kendini nasıl geliştirebilir veya kişi kendini çevirmenliğe nasıl hazırlar? Nerelerde eğitim alabilir?
Cevabınız:
Soru 10: Çeviride kaliteyi arttırmak için çeviri işletmeleri neler yapabilir? ( Lütfen onayladığınız şıkları belirtiniz veya yeni şık ekleyiniz)
– Fiyat indirmemek ve çevirmenlere de fiyat indirim talebinde bulunmamak
– Ortak fiyat belirlenmesi
– Çeviride sözleşme yapılması
– Çevirinin editör ve yazım denetmeni desteği ile kontrolü
Cevabınız:
Soru 11- Çeviride uzmanlık alanı konusunda ne düşünüyorsunuz? Çevirmen belli bir alanda uzmanlaşmalı mı yoksa her çeviriyi yapabilmeli mi?
Cevabınız:
Soru 12- Çeviride “alaylı” –“ mektepli” tartışması hakkında fikriniz nedir?
Cevabınız:
Soru 13: Önerileriniz/ ek görüşleriniz
………………………………………………………………

Tags:

2 Comments

 1. Cevap 2-Ben,450 sayıda faal işletmenin ve özellikle de çeviri ile ilgili derneklerin çevirmen adaylarına dönük onlarını gelişimine katkı sağlamak adına bir çalışma yürüttüklerini düşünmüyorum.Samimi olmak gerekirse Tuced’e başvurdum kendileri çevirmen adaylarını 6 ay üye işyerlerine yönlendirme ve eğitme amaçlı bir çalışma yürüttüklerini ancak böyle bir çalışmanın hiçbir zaman gerçekleşmediklerini belirttiler,iyi niyetleri ortada ancak teori ve pratik birbirini tamamlamıyor.Sözün özü,bence nicelik olarak bu kadar fazla sayı olmasına karşın çevirmen adaylarına gözetilerek yürütülen etkin bir çalışma yok.

  Cevap 3 -Ofisler baz alındığında çeviri ediminin gerçekleştirilmesinde temel teknolojik gereçlerinin kullanımını gerektirtiğinden belirtilenlerin çoğuna bir çok işletmenin sahip olduğu kanısındayım ancak ardıl ve simultane çeviride çevirmenin beklentilerini dışında bir çeviri ortamının olacağı düşünülebilir çünkü; müşterinin beklentileri bu aşamada ön planda olacaktır.

  Cevap 4 -Çevirmenin kazancının belirli bir sayıya endekslenmesi yapılan işin kalitesinde zamanla bir güven sorununu ortaya çıkaracaktır çünkü; burada çeviri amaç olmaktan çıkıp para kazanmanın bir aracı olarak belirir.

  Cevap 5 Çalışılmaması gerekli işletmeler adıyla tüm çeviri firmalarının birarada olduğu bir dernek aracıyla kara listeye alınmalı ve teşhir edilmelidir.

  Cevap 6 Çeviri doğası gereği mekanik bir iş olmadığından esnek çalışma koşullarına sahip olmalıdır.Konuyla ilgili teorik yetkinleşmeyi,odaklanımayı ve çözüm üretme sürecinin bir bütün olarak ele alınarak sürecin etkin kullanımı ile beraber iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmalıdır.

  Cevap 7-Karşılıklı güvene katkı sağlayacağından zorunlu hale getirilmesi bunun herkes tarafından içselleştirilmesini ve zamanla bir yaptırımdan çok olağan bir iş olarak görülmesini de sağlayacaktır.

  Cevap 8 Bu soruyu bütünden ayrı olarak ele alıp göndermiştim.

  Cevap 9 Bu soru çok güzel hazırlanmış bir soru. Okullarda, mütercim tercümanlık bölümü derslerinde teori odakli bir eğitim temel alınıyor ve çeviri nedir,tarihi gibi derslerle teori anlatılıyor ancak çevirmen kendini nasıl geliştir ve çevirmenliğe hazırlar sorusu sorulmadığından hiçbir mezun kendini tam olarak hazır hissetmiyor çünkü okulda piyasaya dönük çevirinin nasıl yapılacağı verilmiyor .Donanımları konusunda şüphemin olmadığı kendi hocalarımdan biliyorum tek sorun bu yaklaşımdan kaynaklıydı.Onlara göre temel gramer yapısını bilmek çeviri yapmakta temel ölçüttü.Çeviri derslerini ne zaman olacağıız dendiğimizde son sınıf denildi, son sınıfa geldiğimizde bir kabin içinde bir televizyon programı kayıtının bizden bir kaç saniye öncesinde başlamasıyla birlikte hurra bizde ardıl çeviriye adım attık.Finans çeviriside aynı bu metni evde çevirin getirin.Sınıfa geldiğimizde teker teker çevirisi alınır ders böylece biterdi.Tamamen yöntem sorunuydu kısaca tahtada metnin nasıl çözümlendiğine dair bir ayrıntıya bile girilmiyordu ne de olsa herkes biliyordu ama yine de üniversiteye okumaya gelmiştik.Bu bağlamda, staj zorunluluğunun mütercim tercümanlık bölümlerine getirilmesi çeviri ediminin gerçek boyutunun kavranmasına böylelikle üniversitelerde hocam burada söylediklerinizin teorik olarak çok saygın yeri var ancak pratikle bütünleşmesini sağlayacak gerçeklikten çok uzak olduğunun bilincine herkes varacaktır bu da dersin veya ders programının şekillenmesini sağlaycaktır.Bununla birlikte kişinin külterel gelişimiyle beraber kendi gayretleri ve bir çeviri ofisinde yetkinleşmek için çalışması gereklidir.

  Cevap 10-Belirtilen her bir düşünceye katılıyorum.
  Fiyat indirmemek ve çevirmenlere de fiyat indirim talebinde bulunmamak
  Ortak fiyat belirlenmesi
  Çeviride sözleşme yapılması
  Çevirinin editör ve yazım denetmeni desteği ile kontrolü

  Cevap 11 Bence uzmanlaşma gereklidir,çünkü toplumsal ve ekonomik yapının ve bir çok mesleğin ortaya çıkmasında temel ölçütte herkesin belirli bir konuda uzmanlaşmış olmasıdır.Böylelikle belirtilen alanda deneyimle birlikte elde edilen birikimin yansıtılması hem profesyonelliği hem de güvenilirliğin ispatı olacaktır.

  Cevap 12-Bu mesleki saygınlıkla birebir ilgilidir çünkü; eczacılık ve muhasebecilikte de böyle bir ayrım uzunca bir süre gözetilmemiş ancak belirli bir süre sonra muhasebecilik yapmanın koşulları belirtilmiş , firmalara muhasebeci tutma zorunluluğu getirilerek bu çetrefil ortadan kaldırınca muhasebecilik bu gün daha farklı bir konuma gelmiş fiyat belirlemedeki farklılıklar ortadan kalkmış ve en önemlisi daha bir saygınlaşmıştır.Bence çevirmenliğin gerek duyduğu en büyük reform bu olmalıdır, kendini daha iyi ifade edebilmesi için.

 2. Cevap 1-Ulusal meslek standardının yayınlanması çeviri sürecine bir çok olumlu yansımasının olacağını düşünüyorum.Öncelikle kalite düzeyini arttıracak bir standardın oluşmasına katkı sağlayacaktır.Bu etki dolaylı olarakta fiyat ve saatlerin düzenlenmesinde görüleceği kanısındayım.

Comments are closed.