26.12.2012 tarihinde onaylanan 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanununun 21. maddesi uyarınca hazırlanmış olan Çevirmen (Seviye 6) ulusal meslek standardı ile mesleğimiz, uluslararası sınıflandırmada ISCO 08 : 2643 Yazılı ve Sözlü Çevirmenler ve Diğer Dil Bilimciler kodu ile yerini almıştır. Bu standardın yayınlanmasının üzerinden 5 sene geçmiş olup, çevirmen yeterlilikleri yazılmaktadır.

Çeviri Blog olarak biz de “Bir çevirmen yetkin sayılabilmek için ne gibi özellikler taşımalıdır?” sorusunu meslektaşlarımıza yönelttik.

Ankette göze çarpan başlıklar şu şekilde:

 • Araştırma yapabilme becerisi (Gerekli kaynaklara ulaşma, doğru kullanıma erişene kadar araştırmaya devam etme ve doğrulama)
 • Hem kaynak hem erek dile tam hâkimiyet
 • Çeviri etiği sahibi olması
 • Okuduğunu anlama gücü ve çevirmen belleği
 • Çeviri teknolojilerini ve bağlantılı sistemleri etkin kullanabilme
 • Çeviri tekniği bilgisi
 • Türkçe bilmesi
 • Çeviri metninin konusuna hâkimiyet
 • Doğru terimce oluşturabilme ve uyabilme
 • Kontrol etmeden işi teslim etmemek
 • Çeviri yapma tutkusu
 • İstikrarlı çalışma yöntemi, günlük çalışma kapasitesini doğru biçimde değerlendirip ancak yetişebileceği kadar iş alması
 • Hedef dilin konuşulduğu ülke ve kültür hakkında bilinç
 • Detaycılık, mükemmelliyetçilik, şüphecilik, öz eleştiri, meraklı olmak
 • İş disiplini
 • Yerelleştirme kabiliyeti
 • Projelendirme becerisi ( İş hacmi, kapasite, süre tespitini doğru yapabilme)
 • Bütçelendirme becerisi
 • Zamanı doğru yönetme becerisi
 • Stresi doğru yönetme becerisi
 • Turgay Kurultay Hocamızın notu: Çevirinin (sözlü veya yazılı) aynı zamanda bir iletişim eylemi olduğunu da dikkate alırsak buna en az iki şey daha eklemek gerek: Toplumları, sosyal çevreleri tanımak/ Onlar arasındaki ilişkileri ve karşılıklı imgeleri (kim ötekini nasıl algıyor sorusu) bilmek.
Tags: