“Olmak ya da olmamak: İşte bütün mesele bu!” veya Can Yücel’in çevirisiyle “Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?” İngiliz yazar William Shakespeare’in en önemli eserlerinden biri olan “Hamlet’te geçen bu satırlar Shakespeare’in ölümünden 400 yıl sonra bile hafızalarda.

Shakespeare büyük bir edebiyatçı, buna karşılık yetersiz eğitim görmüş sıradan bir insandı.

52 yıllık ömrü içinde çok büyük eserler veren Shakespeare, tiyatroculuğu yanında iyi bir de şairdir. Genel olarak şiirlerinde düş kırıklığı, ayrılık, endişe, yabancılaşma, kendini suçlama ve başarısızlık gibi duygular işlenir.

Fakat Shakespeare, şiirlerinden ziyade verdiği tiyatro eserleriyle dünya edebiyatına mal olmuştur. Yazarın sağlığındaki tutarsızlıklar araştırmacıları ihtilafa düşürmüş, hatta Shakespeare diye bir şahsın varlığını inkara kadar götürmüştür. 

İngiliz Edebiyatı takipçilerine Shakespeare denilince hemen hemen hepsinin aklına elbette Shakespeare’in kendine has kişiliği ve yazım özellikleri gelecektir. Shakespeare kendi eserlerinde bir takım kelimeler üretmeye kalmamış, bu kelimeler İngiliz diline de girmiş ve günümüze kadar ulaşmış durumdadır. Shakespeare tarafından edebiyata kazandırılmış olan kelimeleri belki siz de her gün kullanıyorsunuzdur.

Rönesans’ın altın yıldızı olan Shakespeare’i anlamanız için size ön ayak olabilecek kelimeler, O ne dedi ne anlama geldi:

aye – yes doth – does, do
dote (on) – love dost – does, do
thou – you (subject) jest – joke
thee – you (object) beshrew – curse (verb)
thy – your churl – bad person
thine – your apothecary – druggist, pharmacist
hie – hurry sooth – truth
fray – fight verily – truthfully
hath –  has or have nuptial – wedding
hast – has or have chide – criticize
wherefore – why knave – bad person, villain
anon – soon morrow – morning
wilt – will stint – stop
nay – no alas – woe is me! Poor me! Oh, no!
art – are discourse – conversation
oft – often kinsmen – relatives
visage – face herald – messenger
whence – where jocund – merry, jolly
hither – here fickle – changeable, especially in love
shrift – confession rancor – hatred, anger

Peki, Shakespeare’in İngilizceye kattığı kelimeler nelerdi? Şimdi sıra onlara geldi:

ENG TUR
academe bilim
accessible erişilebilir
accommodation kalacak yer
addiction  eğilim
admirable takdire şayan
aerial havaya ait olan manasında
airless havasız, sakin, durgun
amazement şaşkınlık, hayret
anchovy hamsi
arch-villain en kötü, kötünün önde geleni
to arouse tahrik etmek, uyandırmak, canlandırmak
assassination suikast
auspicious talihli, elverişli
bachelorship bekarlık, ergenlik
barber berber, kuaför
barefaced utanmaz, arsız, yüzsüz
baseless asılsız, temelsiz, dayanaksız
batty yarasa gibi manasında
beachy sahili andıran, kumlu yer manasında
to bedabble bulaştırmak
to bedazzle göz kamaştırmak, büyülemek
bedroom yatak odası
to belly şişmek (göbek, karın)
belongings kişisel, özel eşyalar
to besmirch alnına leke sürmek, karalamak
to bet iddiaya girmek
to bethump vurmak, güm sesi çıkarmak
birthplace doğum yeri
black-faced kara suratlı
to blanket örtmek (battaniye, örtü)
bloodstained kana bulanmış, kan damlamış
bloodsucking kan emen, kan emici
blusterer kabadayı
bodikins küçük bedenler
bold-faced küstah, utanmaz
braggartism kendini beğenmişlik
brisky enerjik
broomstaff süpürge sapı manasında
to budge kıpırdamak, hareket etmek, oynamak
to bump çarpışmak, vurmak, toslamak
buzzer muhbir
to cake katılaşmak (pasta)
candle holder mumluk, şamdan
to canopy kaplamak (gölgelik, gök kubbe)
to cater yiyecek sağlamak/getirmek
to castigate şiddetle azarlamak, cezalandırmak

Not:
Shakespeare üzerine dirsek çürütmüş, bitirme tezleri yazmış, edebiyat araştırmaları yapmış tüm okuyuculardan özür dilemek boynumun borcudur. çünkü uzmanlık alanım Shakespeare değildir.


Kaynakça:

Görseller:

  • Google
Tags: