İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çeviribilim Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Emel Ergun ile “Çeviribilim Okumaları II” kitabı üzerine röportaj gerçekleştirildi. Kitabı yayına hazırlayan öğretim üyeleri arasında yer alan Prof. Dr. Ergun’a kitap hakkında sorular yöneltilerek kitabın içeriği, hazırlık süreci, yazılma amacı konularında bilgi alındı.

İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınlarına ait “Çeviribilim Okumaları I” kitabı ilk kez 2014 yılında İÜ İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalının değerli öğretim üyelerinden Sayın Prof.Dr. Mine Yazıcı ve Prof.Dr. Alev Bulut öncülüğünde yayına hazırlanmıştı. Bu kitabın devamı niteliğinde olan “Çeviribilim Okumaları II” kitabı ise 2017 yılında yayımlandı. Kitap, İÜ Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalının değerli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Emel Ergun, Prof.Dr. Arsun Uras Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. Zuhal Emirosmanoğlu ve Arş.Gör. Hasan Sefer tarafından yayına hazırlanmıştır. 137 sayfadan oluşan kitabın içeriğinde İ.Ü. Çeviribilim Bölümünün değerli akademisyenlerince İngilizce, Fransızca ve Almanca yazılmış kuramsal makalelerin Türkçe‘ye çevrilmesiyle oluşan bir bütünce yer almakta.

 

2014 yılında yayınlanan Çeviribilim Okumaları I kitabının devamı niteliğindeki bu çalışmanın amacını Prof. Dr. Ergun şu sözlerle dile getirdi:

“Çeviri makalelerinden oluşan bir seçki oluşturmak Çeviribilim Bölümü olarak uzun zamandır düşündüğümüz bir şeydi. Çeviribilim alanında çalışan araştırmacıların, öğrenim gören öğrencilerin egemen oldukları yabancı dilin dışında bir dilde kaleme alınmış kuramsal ya da uygulamaya yönelik yazılara çeviri yoluyla ulaşmalarını sağlamaktı başlıca çıkış noktamız. Bu yolla Türkçe Çeviribilim kaynakçasını da varsıllaştırmış olacaktık.”

Özellikle içeriğin okur tarafından ilgi çekici bulunması nedeniyle içeriğini nasıl oluşturdukları, konuları belirlemede nasıl bir seçim yaptıkları ve hangi aşamalardan geçildiği merak konusu oldu.

Bu konuya ilişkin Prof.Dr. Ergun ” İçeriğini belirlemek için Bölüm araştırmacılarımız, Türkçe’ye kazandırmanın yararlı olduğunu, güncel ya da güncelliklerini yitirmediğini düşündükleri araştırma yazılarını belirlediler. Ancak bu seçimde izleğe ilişkin bir sınırlama getirilmedi. Ardından makalelerin yazarlarından söz konusu çeviriyi gerçekleştirmek, daha doğru bir deyişle yayınlamak için onaylar alındı. Ekibimiz çevirileri bitirince, onay belgeleriyle birlikte oluşturduğumuz dosyayı Dekanlığa teslim ettik ” açıklamasını yaptı.

Bu çalışmanın gönüllülük ilkesine bağlı olarak yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Ergun, kitabın hazırlık sürecinde her aşama için tarih belirlendiğini vurguladı. Prof. Dr. Ergun, Bölümün Çeviribilim Dergisinde özgün metinlere yer verdiklerini ancak çeviri yoluyla okurlara ulaştırmanın yararlı olacağını düşündükleri araştırmaların alana ilgi duyanların, öğrencilerin donanımlarını geliştirmesi bakımından son derece önemli olduğunu düşünmelerinin dergiden bağımsız bir çeviri seçkisi oluşturmaya yönelmelerine yol açtığını belirtti.

 

Çeviribilim Okumaları II Kitabın içeriği:
Marianne Lederer, KAPSAMLAYIŞ VE ÇEVİRİ  – Çev. Emel Ergun-Arus Uras Yılmaz
Pual Kussmaul, ÇEVİRİ EDİNCİNİN BİLEŞENLERİ – Çev. Mine Yazıcı
Helene Buzelin, ÇEVİRİBİLİM ETNOGRAFYA VE BİLGİNİN ÜRETİMİ – Çev. Tuba Ayık Akça
Mahasweta Sengupta, ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: İMGELERİN İKTİDARI, İKTİDARIN İMGELERİ- Çev. Hüseyin Yurtdaş
Nadja Grbic, AVUSRUYA’DA İŞARET DİLİ TERCÜMANLIĞI- Çev. Sevil Çelik Tsonev

“Çeviribilim Okumaları II” kitabın ilk sayfasında Avrupa Birliği Genç Çevirmenler yarışmasına katılan ve derece alan İÜ Çeviribilim Bölümü öğrencilerin adları yer almakta. 2010 yılından bu yana neredeyse her yıl İstanbul Üniversitesinden en az iki öğrencinin dereceye girmesiyle ulaştıkları başarıyı Prof.Dr. Ergun şöyle değerlendirmekte:

“Bir yandan öğretim elemanlarının derslerde başvurdukları kuramsal destek ve ilgili metin türü çevirilerindeki uyguladıkları yaklaşımlar, öte yandan da çeviri anlayışımızda erek dili metin türüne ve dilin biçemine uygun bir biçimde kullanmanın önemini öğrencilere aşılamış olmak, son olarak da kuşkusuz öğrencilerimizin ilgi ve meraklarının bu başarıyı getirdiğini düşünüyorum.”

Bu yarışmalardaki başarılarının sürmesini dilediklerini belirten Prof.Dr. Emel Ergun Çeviribilim Okumaları III için tasarılar yaptıkları müjdesini de verdi ve “Bir sonraki yayında Çeviribilim Bölümü Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin çevirilerine de böyle bir yayında yer verebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.

Keyifli geçen bu röportaj için Çeviriblog Ailesi olarak Sayın Prof.Dr. Emel Ergun Hocamıza çok teşekkür ediyoruz.

Not:
Kitap, İÜ Edebiyat Fakültesi Vezneciler Girişinde bulunan İÜ Ayniyat Bölümü’nden temin edilebilmektedir.

Tags: