Hukuk çevirisi yaparken elimizin altında bulundurmamız gereken mini bir liste hazırladık. Bu listede var olan kalıp cümleler size pratik bir kullanım sağlayacaktır.

 • Alle Erklärungen abgeben : her türlü açıklamalarda bulunmak
 • An Gerichten und mündlichen Verhandlungen teilnehmen : mahkeme ve duruşmalara katılmak
 • Anleichen- und Darlehensvermögen schließen : tahvil ve kredi talebinde bulunmak
 • Anmeldungen im Handelregister und in allen sonstiges öffentlichen Registern durchzuführen : ticari sicilde ve diğer resmi kayıtlardaki başvuruları yerine getirmek
 • Bürgschaftserklärungen abgeben : kefalet beyanında bulunmak
 • Darlehengeschäfte abschliessen : kredi işlemlerini yerine getirmek
 • die erforderlichen Akten unterschreiben : gerekli belgeleri imzalamak
 • Die Gelder bei den Banken abheben : bankalardan para çekmek
 • Die Konten abschliessen : hesapları kapatmak
 • Jm (Jemand) zu etwas ermöchtigen : birini bir şey yapmaya yetkilendirmek
 • Klage erheben und davon abstehen : dava açmak ve bundan vazgeçmek
 • Prozesse (Klage) anhängig machen : (mahkemede) dava açmak
 • Prozessvollmacht erteilen : dava vekâleti vermek
 • Steuern und Gebühren entrichten : vergi ve harçları ödemek
 • Vertreter bestellen und abberufen : vekil tayin etmek ve azletmek
 • Vollmacht erteilen : vekâlet vermek
 • Vollmachtgeber : vekâlet veren
 • von Prozess abstehen : davadan vazgeçmek
 • Wohnortseintragung übertragen : ikametgâh değiştirmek
 • Zustellungen aller Art annehmen : her türlü tebligatı teslim almak

 

 


Hukuk alanında ilerlemek isteyen çevirmen adaylarına başarılar diler, merak ettikleri konular ile ilgili yorumlarını bekleriz.

Hukuk alanındaki uzman çevirmenlerin de burada bulunanlardan farklı olarak istedikleri cümle kalıplarını eklemeleri halinde çok memnun olacağımızı da belirtiriz.


 

Tags:

1 Comment

 1. Merhaba,
  Hukuk alanında uzman değilim fakat özel şirket tercümanı olunca ister istemez sözleşme hukukuna ek atmak gerekiyor bu böyle olunca da gençler için kendi sözlüğümden eklemek istediklerim var:

  TUR- kazanılan hak (devletten, işyerinden) ENG- entitlement / entitled to DE- Anspruchsberechtigung {f}

  TUR- müştereken ve müteselsilen ENG- jointly and severally DE- gesamtschuldnerisch {adv} [jur.]

  TUR- son bulma (sözleşme) ENG- termination DE- Erlöschen {n} (von etw.) [jur.]

  TUR- sözleşmenin feshi ENG- termination of the contract DE- Beendigung/Kündigung eines Vertrags

Comments are closed.