Hukuki Çevirinin Önemi

2018’de yayımlanan Avrupa Dil Endüstrisi Anketine göre hukuki çeviri, çeviri hizmetlerinin en çok rağbet edilen türü olarak belirtilmiştir. Çoğu hukuki yazıların belli bir terminoloji içinde sınırlandırılmış olması, ayrıca kesin ve teknik olması nedeniyle, aynı anlamı hedef dile aktarmak son derecede önemlidir.

A.B. Adalet Divanı

Hukuki çevirinin kendine özgü doğası gereği, pek çok kurum ya eğitim ya da uygulama açısından hukuk alanında geçmişi olan çevirmenleriyle birlikte çalışmayı tercih ediyor. Örneğin, kendi 2017 Yıllık Raporuna göre Avrupa Birliği Adalet Divanı, yazılı belgeleri çevirmek için 609 avukat-çevirmen (lawyer-linguist) kullanmıştır.
Benzer şekilde şirketinizin, hedef ülkenin hukuk sisteminin özelliklerini dikkate alarak ürününüzün, pazarlama mesajınızın ve şirketinizin genel değerlerinin hedef dilde doğru ve düzgün bir şekilde sunulmasını sağlayabilen hukuki çevirmenlere ihtiyacı var.

Deneyimli çevirmen, kaynak dilin tam anlamını taşıyarak hedef dilin şartlarına tamamen uyan bir metin sunacaktır size. Nobel ödülü sahibi Günter Otu’nun edebi çeviriye istinaden söylediği  “Çeviri, hiçbir şeyi değiştirmeden her şeyi dönüştüren şeydir.” sözü aslında hukuki çeviri için de tamamen geçerlidir.

Profesyonel hukuk çevirmenleri, doğru terminolojiyi kullanarak belge adlarını, yasaları ve düzenlemeleri yeniden şekillendirebilirler ki bunları yaparken karışıklığı önleyip böylece pahalıya mal olacak hataları önleyebilirler. Diyelim ki yeni ürününüzün açıklaması profesyonel bir çevirmen tarafından yapılmadı. İngilizcedeki iki anlamdaş sözcük olan ‘guarantee’ ve ‘warranty’nin Almancaya aktarılırken karıştırılması, son tüketici adına pahalıya mal olacak iddialara yol açabilir. Almancada iki terim arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Warranty satış sözleşmesindeki zorunlu yazılı bir anlaşma maddesini ifade ederken, guarantee ise satıcının sözleşmeye anlaşma maddesini dahil edip etmemesine bağlı bir ön koşuldur. Böyle bir yanlış çeviri, daha önce
farkında olmadan girmiş olduğunuz ve dahil edilmek istemediğiniz satış sözleşmesindeki bir maddeye dayanarak, müşteri tarafından bir ürünün değiştirilmesi / iade edilmesi talebiyle sonuçlanabilir. Yanlış çeviriye dayalı olası bir davadan sonra şirketinizin üzerindeki mali yük, profesyonel çeviri hizmetlerine yapacağınız yatırımdan muhakkak daha fazla olacaktır.

Profesyonel Hukuki Çeviri Hizmetleri, Yeni Şirketinizin Uluslararası Alanda Büyümesine Nasıl Yardımcı Olabilir?

Hukuki çeviride insan faktörünün etkisi büyüktür. Hukuk eğitimi görmüş bir dil uzmanı, kullanılan terminolojiyi birebir çevirmeden, hem yanlış anlaşılmaya hem de müphemiyete (belirsizliğe) sebebiyet vermeden ürününüzün yabancı bir ortamda kullanılmaya hazır olmasını sağlayacaktır.

Hukuki çevirinin amacı, hedef dilde olduğu gibi kaynak dilde de hukuk uzmanlarının yorumlayabileceği bir metin sunmaktır. Oxford Handbook of Translation Studies  kılavuzunda, hukuki çevirmeninin, hedef ülkenin kurumsal, politik ve ekonomik bağlamlarda uzmanlaşmasındaki önemi vurgulanır. Bu bilgi, hem şirketinizin kusursuz belgeler elde etmesinde hem markanızın yurt dışında oturmasında yararlı olabilir. Yeni bir ürünü veya hizmeti hedef kitlenin dilinde sunduğunuz zaman, daha kolay satarsınız. Ürün açıklaması, kılavuzlar, satış sözleşmeleri gibi belgeler doğru şekilde çevrildiğinde, pazarlama ve satış kampanyalarınızı başlatırken gecikme olasılığını en aza indirmiş olursunuz.

Resmi Evraklar için Makine Çevirisinden Faydalanmak Bir Seçenek midir?

Sınırlı bütçeye sahip yeni bir şirketseniz, resmi evraklarınızın çevirisinde Google Çeviri gibi ücretsiz online çeviri hizmetlerine başvurmak size cazip gelebilir. NRK’ye (Norsk rikskringkasting), Norveç petrol ve gaz şirketi Statoil’in (artık Equinor) bilgilerinin bir kısmının yanlış çeviri depolaması sonucu sızdırılarak, Google’da açık bir şekilde yayınlandığını belirtmişti Ağustos 2017’de. Böyle önemli ve hassas bir konuda, bir şirketin yapabileceği en büyük hatalardan biridir bu tür tedbirsizlikler. Online ücretsiz çeviri araçları kullanılırken, sunulan çeviri hizmeti kalitesinin değişebileceği akılda tutulmalı ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınmalıdır.

Otomatik araçların birebir çeviri yapma olasılığı daha yüksek olduğu için, bu tür araçları, iş sözleşmesi veya vasiyetname gibi önemli yasal belgeleri çevirmek için kullanmak uygun bir seçenek değildir. Bir metin bir dilden başka bir dile birebir olarak çevrildiğinde hukuki terminolojinin önemli özellikleri ve nüansları kaçırılır ve böylece sorunlara, dava açılmasına veya pahalıya mal olacak çözümlere yol açabilir. Makine çevirisi, çeviri ve yerelleştirme maliyetlerinizi hafifletmek için kullanılabilecek bir araç olsa da çeviri işlerinizin yerleşik bir çeviri kurumu tarafından yapılması esastır.

Çeviri ve düzenleme: Jacob Anthony De Camillis


Kaynak
Accelingo

Tags: