Tuesday, January 28, 2020
ÇEVİRİ VE ÇEVİRMENLERİN DÜNYASINDAN KISA KISA


Etimolojik Çarşamba: Muhayyile

Haftalık etimoloji dozunuzu almaya hazır mısınız?

Yazar: Berna VİŞNE , Kategori: Çeviri Çeviri ve Kültür Dil Araştırma Yazıları Dil Bilgisi Diller ve Tarihçeleri , Tarih: 17 Temmuz 2019 Etiketler: , , , ,

ÇeviriBlog herkese iyi haftalar diler!

Bu haftanın kelimesi ‘’hayal gücü’’ anlamındaki kelime ‘’muhayyile’’.

Muhayyile (ﻣﺨﻴّﻠﻪ) kelimesi köken bakımından Arapça’dan gelmekte olup ‘’hayal kurma gücü ve yeteneği; hayal gücü; zihinde önceden yer etmiş olan tasavvurları muhâfaza eden veya hiç idrak edilmemiş şeyleri ve bunlar arasındaki ilişkileri tasavvur eden meleke1’’ anlamlarına gelmektedir.

Bu kelime, yine Arapça dilinde ‘muhayyil’ (مخيّل), yani ‘hayal eden’ anlamındaki kelimeden türetilmiştir ve her iki kelime de ‘hayal etmek’ anlamındaki ‘tahyil’ fiilinden gelmektedir.

Arapça muχayyil مخيّل  hayal eden < Arapça χāla خَالَ hayal etti

Buradan hareketle kelime hayal etmek anlamını taşıdığından ‘’hayal’’ kelimesinin de etimolojik olarak incelenmesi gerekmektedir.

Hayal sözcüğü ilk anlamıyla ‘’zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya’’ anlamlarına gelmektedir ve Arapça’dan (خيال) dilimize geçmiştir.

KAYNAKLAR

TDK

Lugatim (1)

EtimolojiTürkçe

EtimolojiTürkçe

Nişanyan

Nişanyan

Dijital Tercüme Logo
Ana Sponsor
Dijital Tercüme
Netroma Teknoloji Logo
Barındırma Sponsoru
Netroma Teknoloji
Basit.Website Logo
Web Site Sponsoru
Basit.Website

Pin It on Pinterest

Share This