ÇeviriBlog herkese iyi haftalar diler!

Bu haftanın kelimesi ‘’hayal gücü’’ anlamındaki kelime ‘’muhayyile’’.

Muhayyile (ﻣﺨﻴّﻠﻪ) kelimesi köken bakımından Arapça’dan gelmekte olup ‘’hayal kurma gücü ve yeteneği; hayal gücü; zihinde önceden yer etmiş olan tasavvurları muhâfaza eden veya hiç idrak edilmemiş şeyleri ve bunlar arasındaki ilişkileri tasavvur eden meleke1’’ anlamlarına gelmektedir.

Bu kelime, yine Arapça dilinde ‘muhayyil’ (مخيّل), yani ‘hayal eden’ anlamındaki kelimeden türetilmiştir ve her iki kelime de ‘hayal etmek’ anlamındaki ‘tahyil’ fiilinden gelmektedir.

Arapça muχayyil مخيّل  hayal eden < Arapça χāla خَالَ hayal etti

Buradan hareketle kelime hayal etmek anlamını taşıdığından ‘’hayal’’ kelimesinin de etimolojik olarak incelenmesi gerekmektedir.

Hayal sözcüğü ilk anlamıyla ‘’zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya’’ anlamlarına gelmektedir ve Arapça’dan (خيال) dilimize geçmiştir.

KAYNAKLAR

TDK

Lugatim (1)

EtimolojiTürkçe

EtimolojiTürkçe

Nişanyan

Nişanyan

Tags: