ÇEVİRİ/TERCÜME AŞAMALARI

Çeviri metninin incelenmesi:
Tercümanın çeviri metnini inceleyip analiz etmesi aşamasıdır. Hedef dilde kullanacağı terminolojiyi, yararlanacağı kaynakları (sözlük, internet, araştırma ödevleri vs), konu ile ilgili ön araştırma yapması gerekiyor ise bu incelemeyi yaptığı, çevirinin süresi ve hedef dilde çıkacak karakter sayısı hakkında bilgi sahibi olduğu ve müşteriyi bilgilendirdiği süreçtir.

Çeviri/Tercüme:
Çeviri metni, inceleme aşaması bittikten sonra konunun uzmanı tercüman tarafından anlam bütünlüğü sağlanarak, metnin tamamına sadık kalınmak sureti ile tercüme edilmektedir.
Son okuma ve kontrol:
Tercümesi yapılan metin, kaynak metinle karşılıklı olarak karşılaştırılarak, eksik yer var ise tamamlanır, terminoloji konu ile uygun olarak düzenlenir, gramer ve yazım denetimi yapılarak müşteriye teslim edilir.

Tags: