NATO Logo

4 Nisan 1949’da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması’na dayanarak kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa’dan 29 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır.

NATO; Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü anlamına gelen North Athlantic Treaty Organization olarak yazılan İngilizce aslındaki sözcüklerin kısaltılmış şeklidir. Uluslararasında sık kullanılan bu kısaltılmış biçim artık bir kısaltma olmaktan çıkmış, kendine özgün anlamı olan bir sözcük gibi kullanılmaya başlanmıştır.

Teşkilat Yapısı:
Teşkilatın askeri yapısı, üye ülkelerin Genelkurmay Başkanlarından veya onlar adına daimi görev yapan temsilci askeri personelden oluşur. Konseye karşı sorumlu olan Askeri Komite, ittifakın en üst düzeydeki askeri merciidir. Konseye ve Savunma ve Planlama Komitesine askeri konularda bilgi sağlayan ve önerilerde bulunan Askeri Komite, iki büyük Nato Komutanlığına direktif verebilmektedir.

• İttifak, savunma amaçlıdır.
• Caydırma için yeterli bir gücü muhafaza etmek esastır.
• Üyelerin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı garanti edilerek dünya barışına katkı devam ettirilir.
• Üye ülkelerden birine yapılan tecavüz, tamamına yapılmış kabul edilir. (5 inci madde)
• İttifak, Avrupa’da ABD’nin konvansiyonel ve nükleer askeri varlığını zaruri sayar.
• NATO Savunmasının kollektif tabiatı, işbirliğine ve entegrasyonuna istinad eder.
• Nükleer silahlarda sıfır çözüme ulaşıncaya kadar, konvansiyonel ve nükleer silahların uygun bir kombinasyonunu kullanmaya devamı zorunlu görür. Nükleer silahların amacı siyasi olup, ittifakın güvenliğinin en önemli garantisidir. Bu kuvvetler savaşı ve dengeyi korumak için asgari düzeyde tutulur.

Tüm üye ülkelerce kabul görmüş olan NATO terimlerinin farklı dillerde karşılıkları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Barışın ve huzurun eksik olmadığı bir dünya için: 

TÜRKÇE İNGİLİZCE ALMANCA RUSÇA
RÜTBELER – RANKS
er/ asker private/ Soldier Soldat рядово́й / солдáт
onbaşı corporal Obergefreiter ефре́йтор
çavuş sergeant Feldwebel сержа́нт
uzman onbaşı specialist corporal
astsubay noncommissioned officer (NCO)
astsubay çavuş staff sergeant
astsubay kıdemli çavuş sergeant first class
astsubay üstçavuş master sergeant
astsubay kıdemli üstçavuş first sergeant Oberfeldwebel ста́рший сержа́нт
başçavuş Chief Sergeant Hauptfeldwebel старшина́
astsubay başçavuş sergeant major
astsubay kıdemli başçavuş command sergeant major
asteğmen third lieutenant мла́дший лейтена́нт
teğmen second lieutenant Leutnant лейтена́нт
üsteğmen first lieutenant Oberleutnant ста́рший лейтена́нт
yüzbaşı captain Hauptmann капита́н
binbaşı major Major майо́р
yarbay lieutenant colonel Obertsleutnant подполко́вник
albay colonel Oberst полко́вник
tuğgeneral brigadier general   бригадный генерал
tümgeneral major general Generalmajor генера́л-майо́р
korgeneral lieutenant general Generalleutnant генера́л-лейтена́нт
orgeneral  general Generaloberst генера́л-полко́вник
genelkurmay başkanı chief of general staff
mareşal General Field Marshall Generalfeldmarschall Ма́ршал
başkomutan commander in chief
avcı Chasseur Jäger
bandocu Musician Musikerschütze
mekanize piyade Armored Infantryman Panzergrenadier
şoför Motor Driver Kraftsfahrer

 

BİRİMLER  
manga squad
takım platoon
bölük company, squadron
tabur, kıta battalion
alay regiment
tugay brigade
tümen division
kolordu corps
ordu army
SINIFLAR,  KUVVETLER
piyade infantry, infrantyman
deniz piyade marine
topçu artillery, artilleryman, gunner
batarya battery
istihkam military engineering
deniz eri, bahriyeli seaman
hava eri airman
süvari sınıfı cavalry
jandarma gendarme
kara kuvvetleri land forces, army
hava kuvvetleri air force
deniz kuvvetleri naval forces, navy
sahil güvenlik coast guard
jandarma kuvvetleri gendarmerie, gendarmery
sıhhiye Medical Soldier
silahçı Gunner
tankçı Tank Solider
telsizci Radioman
GÖREVLER  
nöbetçi subayı officer of the watch
kurmay, kurmay subayları staff
posta dispatch, orderly
iaşe subayı quartermaster
yaver aide-de-camp (ADC)
yardımcı subay adjutant
kadro  cadre
müfreze  detail
harb okulu öğrencisi cadet
inzibat postası  picket
askeri inzibat (As.İz.) military police (M.P.)
komutan commander, commandant
GENERAL  TERMS
zorunlu asker(lik), askere alma conscript, draft, levy
askeri hizmete mecbur tutmak, müsadere etmek commandeer
askere kaydetmek muster in
terhis demobilize, muster out
içtima muster
divan-ı harb court-martial
sıla/memleket izni furlough
seferberlik mobilization
seferber etmek, silah altına almak mobilize
silah arkadaş(lar)ı brother(s) in arms
emir, komut command, order
Rahat! At ease!
Hazır ol! Attention!
firar etmek to desert
firari deserter
KIŞLA   YAŞAMI
nizamiye barracks or garrison entrance
garnizon garrison
kışla barracks
kantin post exchange (PX)
lojman billet
küçük istihkam pillbox
askeri karakol guardhouse
kademe, diziliş echelon
geçit töreni, geçit resmi march past
arazi üniforması (parka, ceket, pantolon) fatigues
yemekhane mess hall, dining hall
silahlık, silah deposu armory
gazino officer’s club
karargah headquarters
asker sefertası mess kit
nöbetçi değiştirmek relieve the guard
tören kılıcı saber
kılıç giyme töreni saber wearing ceremony
kalk borusu reveille
MALZEME, SİLAH ve NİŞAN ALMA
miğfer helmet
savaş gereçleri (harp levazımı) ordnance, munition
tüfek rifle
namlu barrel
alev gizleyici flash hider
şarjör clip, magazine
fişek cartridge
palaska cartridge belt
mermi bullet
şarapnel case shot
kovan case, brass
barut powder, gunpowder
iğne firing pin, hammer
falya barutu primer
tüfeğin ağızotu primer
emniyet safety
tüfek ya da topun içindeki yivler rifling
dipçik butt, buttstock
nişan eğitimi yapılan yerin arkasındaki tümsek  butt
çap caliber
fişek yuvası chamber
yiv groove
tüfek ya da tabanca kundağı stock
kabza, sap stock
susturucu silencer
nişangah sight
nişan almak sight
tetik trigger
göz-gez-arpacık sights
arpacık front sight
gez rear sight
silahı sıfırlamak zero
tüfek harbisi (çubuk) ramrod
top tomarı ramrod
geri tepme recoil

Kaynaklar:

Tags: