Yine TDK, yine bir tartışma konusu!


Geçtiğimiz sene basında ve sosyal medyada yer alan haberlerden de hatırlanan “cinsiyet ayrımcılığına dayalı aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler” meselesi tekrar gündeme geldi. TDK Büyük Türkçe Sözlüğünde bulunan “müsait”, “esnaf”, “yollu”, “teslim etmek” ve “serbest” gibi kelimelerin argo anlamlarının cinsiyet ayrımcılığına yol açtığı iddia edilerek bir vatandaş tarafından dava açılmıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi kelimelerin sözlükten çıkarılması yönünde karar vermişti. Onedio’nun haberine göre İstinaf Mahkemesi bu kararı bozdu. “Kelimelerin anlamlarının TDK tarafından değil halk tarafından belirlediğine” dikkat çeken mahkeme verilen bir önceki kararın yürütmesini durdurdu.

TDK Büyük Türkçe Sözlük‘te hâlâ yer alan kelimelerin kadına şiddete yönelik herhangi bir destek veya teşvik amacı gütmediğini belirten mahkeme şu ifadelere yer verdi:

“Sözlükte kelimelerin, toplumsal yaşamda var olan kavramların iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olduğundan bağımsız kelime anlamları ile varsa argo, alay, hakaret ve benzeri anlamlarının da belirtildiği, bu kapsamda argo, alay, hakaret ve benzeri anlamları olan kelimelerin sözlükte bulunmalarının değil kullanımlarının hukuka aykırı olduğu açıktır.”

Daha önce “vazalak” kelimesiyle de tartışmaların odak noktası olan TDK bu kararla birlikte tekrar eleştirilere maruz kalacak. Söz konusu kelimelerin bir sözlükte bulunmasının cinsiyet ayrımcılığına yol açıp açmadığı ise siz okuyucularımızın takdirine kalmıştır.


Kaynakça:

1- Onedio

2- TDK Güncel Türkçe Sözlük

Tags: