Ulusal kuruluşlar

* TÇİD – Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği www.tcid.org.tr

* ÇİD – Çeviri İşletmeleri Derneği www.cid.org.tr

* Çevbir – Kitap Çevirmenleri Birliği www.cevbir.org

* TUÇED -Türkiye Çevirmenler Derneği www.tuced.org.tr

* ÇD –Çeviri Derneği www.ceviridernegi.org

* TKTD – Türkiye Konferans Tercümanları Derneği www.bktd.org

Uluslararası kuruluşlar

* European Union of Associations of Translation Companies
* EuroDicAutom: AB Komisyonu Çokdilli Terim Veritabanı
* UNESCO Clearing House for Literary Translation/UNESCO Yazın çevirisi veritabanı
* Üniversite Mütercim-Tercümanlık Bölümleri Uluslararası Konferansı (CIUTI)
* Association Internationale des Interprètes de Conférence / International Association of Conference Interpreters/Uluslararası Konferans Çevirmenleri Birliği
* International Association of Conference Translators/Uluslararası Yazılı Konferans Çevirmenleri Birliği
* International Federation of Translators/Uluslararası Çevirmenler Federasyonu
* Globalization and Localization Association/Küreselleştirme ve Yerelleştirme Birliği
* Localization Industry Standards Association/Yerelleştirme Sanayi Standartlar Birliğ

Tags: