On senelik pasaport 211 Avro
FRANKFURT- Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını direkt ilgilendiren 2013 yılı konsolosluk harçları ve değerli kağıt bedelleri belli oldu. Buna göre nüfus cüzdanı harcı (değiştirme ve doğum) 3, aile cüzdanı harcı 28 ve Mavi Kart harcı 28 Avro oldu. Aile cüzdanının veya nüfus cüzdanının kaybolması nedeniyle ödenecek ceza harcı ise 34 Avro. Evlilik bildiriminin 30 günü geçmesi halinde veya doğum bildiriminin 60 günü geçmesi halinde ödenecek ceza harcı 34 Avro olurken, ilave olarak 5 Avro posta parası alınacak. Tercüme tasdik ve Türkçe veya Almanca belge (Bescheinigung) harçları da 15 Avro oldu.
Pasaport bedelleri ise toplam olarak şöyle:
6 aylık 72, 1 yıllık 89, 2 yıllık 123, 3 yıllık 160, 4-5-6-7-8-9 ve 10 yıllık 211 Avro. 0-17 yar arası çocuklara ait e-pasaportlar, kanun gereceğinde en fazla 5 yıl düzenleniyor. 18 yaşından gün almamış olanların e-pasaportları, başvuru tarihinden itibaren en fazla 10 yıl süreli olarak düzenleniyor. E-pasaport uzatma harçları içerisinde yer alan 34 Avro’luk masrafın 31 Avro’sunu pasaport defteri harcı teşkil ederken, geriye kalan 3 Avro’su ise Türkiye’de basımı yapılan e-pasaportların yurtdışına getirilmesi için kargo şirketine ödenen ücret olarak alınıyor.

Tags: