Cevap 1-Ulusal meslek standardının yayınlanması çeviri sürecine bir çok olumlu yansımasının olacağını düşünüyorum. Öncelikle kalite düzeyini arttıracak bir standardın oluşmasına katkı sağlayacaktır.Bu etki dolaylı olarak da fiyat ve saatlerin düzenlenmesinde görüleceği kanısındayım.
Cevap 2-Ben,450 sayıda faal işletmenin ve özellikle de çeviri ile ilgili derneklerin çevirmen adaylarına dönük onlarını gelişimine katkı sağlamak adına bir çalışma yürüttüklerini düşünmüyorum. Samimi olmak gerekirse TUÇED’e başvurdum kendileri çevirmen adaylarını 6 ay üye işyerlerine yönlendirme ve eğitme amaçlı bir çalışma yürüttüklerini ancak böyle bir çalışmanın hiçbir zaman gerçekleşmediklerini belirttiler,iyi niyetleri ortada ancak teori ve pratik birbirini tamamlamıyor.Sözün özü,bence nicelik olarak bu kadar fazla sayı olmasına karşın çevirmen adaylarına gözetilerek yürütülen etkin bir çalışma yok.
Cevap 3 -Ofisler baz alındığında çeviri ediminin gerçekleştirilmesinde temel teknolojik gereçlerinin kullanımını gerektirdiğinden belirtilenlerin çoğuna bir çok işletmenin sahip olduğu kanısındayım ancak ardıl ve simültane çeviride çevirmenin beklentilerini dışında bir çeviri ortamının olacağı düşünülebilir çünkü müşterinin beklentileri bu aşamada ön planda olacaktır.
Cevap 4 -Çevirmenin kazancının belirli bir sayıya endekslenmesi yapılan işin kalitesinde zamanla bir güven sorununu ortaya çıkaracaktır çünkü burada çeviri amaç olmaktan çıkıp para kazanmanın bir aracı olarak belirir.
Cevap 5 Çalışılmaması gerekli işletmeler adıyla tüm çeviri firmalarının bir arada olduğu bir dernek aracıyla kara listeye alınmalı ve teşhir edilmelidir.
Cevap 6 Çeviri doğası gereği mekanik bir iş olmadığından esnek çalışma koşullarına sahip olmalıdır. Konuyla ilgili teorik yetkinleşmeyi,odaklanılmayı ve çözüm üretme sürecinin bir bütün olarak ele alınarak sürecin etkin kullanımı ile beraber iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmalıdır.
Cevap 7-Karşılıklı güvene katkı sağlayacağından zorunlu hale getirilmesi bunun herkes tarafından içselleştirilmesini ve zamanla bir yaptırımdan çok olağan bir iş olarak görülmesini de sağlayacaktır.
Cevap Genç çevirmenlere çeviri işletmelerinin ya da sektörün yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü; ben mezun olduğumdan beri bir çok başvuruda bulundum ve bir çok ilanı takip ettim.Bunun bir çok nedeni olabileceğini ve bunların da kendi aralarında çeşitlilik gösterdiğine inanıyorum.Birer canlı organizma gibi hareket ettiklerinden karar verme aşamasında da bu özelliğin etkili olduğunu düşünüyorum. Ben CV ile başvurularımda yanıt alamayınca ofisleri ziyaret ederek kendimi geliştirmek istediğimi bu konuda yardımcı olup olamayacaklarını sorduklarımda kimi CV mi yollama mı istediler ancak buna karşın yine dönüş olmadı. Bundan benim çıkarımım profesyonel meslek gruplarının bile işe alırken bir referansı olup olmadıklarını önemsedikleri sonucuydu. Bunun dışında artık sorunun maddi nedenlerden kaynaklı olabileceğinin de düşünüyorum, nihayetinde firmalar maksimum fayda minimum zarar düşüncesiyle hareket ettiğinden ve çeviri piyasası da freelance çalışma koşulları sunduğundan yeni çevirmenin geçiş sürecindeki pratiklerinin olası yetersizliklerinin yerine riske girmeksizin var olan deneyimli tercümanlarla çalışmayı önemsiyorlar veya yeni mezun olan bir bireyi tam anlamıyla yetkin olduğunu düşünüyorlar bu düşünceyi de benim bir kişinin çevirisini alıp revize etmem benim çeviriyi yeni baştan yapmamla eşdeğer düşüncesiyle ifade ediyorlar.Kimileri -benim gibi- özel üniversite mezunlarınının belirli bir seviyede olmadığı düşüncesinde olanlar da var.
Cevap 9 Bu soru çok güzel hazırlanmış bir soru. Okullarda, mütercim tercümanlık bölümü derslerinde teori odaklı bir eğitim temel alınıyor ve çeviri nedir,tarihi gibi derslerle teori anlatılıyor ancak çevirmen kendini nasıl geliştir ve çevirmenliğe hazırlar sorusu sorulmadığından hiçbir mezun kendini tam olarak hazır hissetmiyor çünkü okulda piyasaya dönük çevirinin nasıl yapılacağı verilmiyor .Donanımları konusunda şüphemin olmadığı kendi hocalarımdan biliyorum tek sorun bu yaklaşımdan kaynaklıydı.Onlara göre temel gramer yapısını bilmek çeviri yapmakta temel ölçüttü.Çeviri derslerini ne zaman olacağız dendiğimizde son sınıf denildi, son sınıfa geldiğimizde bir kabin içinde bir televizyon programı kayıtının bizden bir kaç saniye öncesinde başlamasıyla birlikte hurra bizde ardıl çeviriye adım attık.Finans çevirisi de aynı bu metni evde çevirin getirin.Sınıfa geldiğimizde teker teker çevirisi alınır ders böylece biterdi.Tamamen yöntem sorunuydu kısaca tahtada metnin nasıl çözümlendiğine dair bir ayrıntıya bile girilmiyordu ne de olsa herkes biliyordu ama yine de üniversiteye okumaya gelmiştik.Bu bağlamda, staj zorunluluğunun mütercim tercümanlık bölümlerine getirilmesi çeviri ediminin gerçek boyutunun kavranmasına böylelikle üniversitelerde hocam burada söylediklerinizin teorik olarak çok saygın yeri var ancak pratikle bütünleşmesini sağlayacak gerçeklikten çok uzak olduğunun bilincine herkes varacaktır bu da dersin veya ders programının şekillenmesini sağlayacaktır.Bununla birlikte kişinin kültürel gelişimiyle beraber kendi gayretleri ve bir çeviri ofisinde yetkinleşmek için çalışması gereklidir.
Cevap 10-Belirtilen her bir düşünceye katılıyorum.
Fiyat indirmemek ve çevirmenlere de fiyat indirim talebinde bulunmamak
Ortak fiyat belirlenmesi
Çeviride sözleşme yapılması
Çevirinin editör ve yazım denetmeni desteği ile kontrolü
Cevap 11 Bence uzmanlaşma gereklidir, çünkü toplumsal ve ekonomik yapının ve bir çok mesleğin ortaya çıkmasında temel ölçütte herkesin belirli bir konuda uzmanlaşmış olmasıdır. Böylelikle belirtilen alanda deneyimle birlikte elde edilen birikimin yansıtılması hem profesyonelliği hem de güvenilirliğin ispatı olacaktır.
Cevap 12-Bu mesleki saygınlıkla birebir ilgilidir çünkü; eczacılık ve muhasebecilikte de böyle bir ayrım uzunca bir süre gözetilmemiş ancak belirli bir süre sonra muhasebecilik yapmanın koşulları belirtilmiş, firmalara muhasebeci tutma zorunluluğu getirilerek bu çetrefil ortadan kaldırınca muhasebecilik bu gün daha farklı bir konuma gelmiş fiyat belirlemedeki farklılıklar ortadan kalkmış ve en önemlisi daha bir saygınlaşmıştır. Bence çevirmenliğin gerek duyduğu en büyük reform bu olmalıdır, kendini daha iyi ifade edebilmesi için.

Tags: