Günün Türkçe Sözcüğü

SEMAVER
Semavar x Semaver ✔

1. Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak ocağı bulunan, elektrikle de çalışabilen, bakır, pirinç vb. metallerden yapılmış musluklu kap
“Semaverde demlenmiş çayın zevki başkadır.” – R. H. Karay

Rusça “Самовар” (okunuşu: Samavar) Kelimenin kökeni hakkında birçok görüş olsa da, genel olarak kabul edilen görüş kelimenin Rusça – Ukraynaca bir kelime olduğudur. “Сам” (kendi) ve “варить” (kaynamak) fiilinden oluşmuş bir isimdir. Tam çevirisi “kendi kendine kaynayan” şeklinde çevrilebilir. Kelimenin Eski Türkçe olduğuna dair bir görüş olsa da, bu görüşü destekleyecek herhangi bir etimolojik açıklama bulunmamaktadır.


Kaynakça:

Tags: