Her yıl olduğu gibi bu yıl da Adliye tarafından yayımlanan ilan ışığında, 2019 için tercüman alımları yapılacaktır. Çeviri Blog olarak başvuru sürecini adım adım derledik.

 

Başvuru Kabul Şartları Nelerdir?

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
3.En az ilkokul mezunu olmak,
4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, (31/10/2000 tarihi ve öncesi
doğumlular)
5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya
kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından
yasaklanmamış olmak,
7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra
etmek,
8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak.


Başvuru Esnasında Hangi Evraklar İstenir?

1.Başvuru Formu, (EK-1 Tercüman Başvuru Formu)
2.T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport),
3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,(Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname,
sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı
görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) böyle bir belgenin olmaması durumunda
tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, (Ek-2 Dil Beyanı)
5.İki adet vesikalık fotoğraf, (son altı ayda çekilmiş olması gerekmektedir) 
6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız
belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır).
7.Başvuru kabul şartlarından 6. Maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da
memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge.

Adım Adım Başvuru 

 1.  İstanbul Adliyesi Resmi Sitesinde (www.istanbul.adalet.gov.tr) bulunan tercümanlık başvuru formu (EK-1 Tercüman Başvuru Formu) çıktısı alınır (bilgisayarda doldurulur çıktısı alınıp imzalanır). 
 2. İstenen evraklar bir temiz ve düzenli bir şekilde toplanır, hazır hale getirilir.
 3. Belgeler ile birlikte başvuru sahibi, İstanbul Adalet Sarayı içerisinde 2. KAT, A-1 BLOK 225 NOLU
  ODA ADALET KOMiSYONU BAŞKANLIĞI TERCÜMAN MASASI bölümüne şahsen ya da
  Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle belgelerin asılları gösterilip
  onaylattırılarak mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmesi
  gerekmektedir.


Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

Sonuçların İlanı ve Yemin Töreni Ne Zaman Olur?

Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacak olan  incelemenin ardından başvuru sonuçları 03 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, 14 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi ikinci) katta bulunan konferans salonunda, belirlenen tarihler dikkate alınarak yemin töreni düzenlenecektir.

Tablo-1

Uyarı ve Bilinmesi Gerekenler

 • Bilirkişi başvuru numarasına göre tercümanların hazır bulunması önemle duyurulmuş olup, belirtilen saat ve gün dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecek ve  yemin törenine katılmayanların başvuruları reddedilecek ve yemin törenine dair başka bir duyuru yapılmayacaktır.
 • Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir.
 • Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru Süreci Ne Kadar Sürer?

Tercüman olarak görev yapmak isteyenler 01 Ekim– 31 Ekim 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına
ilanda yer alan başvuru formu ve dil beyanı formlarını doldurduktan sonra bu ve diğer istenen
belgelerle birlikte şahsen başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak
suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları
vasıtasıyla APS ile mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi
gerekmektedir. 31 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.


İhtiyaç Duyulan Diller Nelerdir?

Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma (Myanmar Urdu), Çeçence,Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili, Farsça,Fince,Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca,Kanada Dili,Karadağca, Kazakça, Kırgızca,Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moğolca,Moldovca, Nijerya Dili,Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice,
Tanzanya Dili, Tacikçe,Türki Cumhuriyetleri Dilleri,Türkmence, Ukraynaca, Urbanca (Yurba),Urduca, Uygurca, Yunancave diğer tüm diller, olarak belirtilmiştir.


 

Not: Adliye kapısında beklerken yoğun güvenlik önemleri sebebi ile uzun sıralar olabiliyor, sıkı giyinin. :)


Ayrıntılı bilgi ve başvuru için;

Tercüman İlanı 2019 

 

 

Tags: