ÇALIŞTAY DUYURUSU
Çevirmenlik Meslek Standardında
Gelişmeler ve Süreç

Çevirmenliği meslek olarak tanımlayan ve çevirinin tüm alanlarını kapsayan Ulusal Meslek Standardı (UMS – Çevirmen) 29 Ocak 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece referans niteliğinde bir metin ortaya çıkmış oldu. Çevirmenliğin öneminin kamusal düzeyde kabulü ve mesleğin ayırt edici yönlerinin tanımlanması anlamına gelen bu çalışma çevirinin alanının meslekleşmesinde bir aşama.

Bu noktada, yayınlanan UMS’nin neyi temsil ettiği, uygulamaya nasıl yansıyabileceği, uygulama sürecinin nasıl şekillenebileceği gibi ortak sorularımız var.

Çeviri Derneği olarak düzenlediğimiz çalıştayda bu konuda bilgi paylaşımına ve sürecin bundan sonrası için görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

“UMS – Çevirmen” hakkında bilgilenmek ve görüşleriyle sürece katkı vermek isteyen herkesi, çevirinin farklı alanlarında faaliyet gösteren çevirmenleri ve alanın farklı STK’larının üyelerini ve temsilcilerini bu çalıştayda buluşmaya davet ediyoruz.

Çalıştay, UMS metni ve oluşum süreci hakkında bilgilendirici bir sunumun ardından sorular ve tartışma kısmıyla devam edecek. Çalıştayda katılımcıların soru ve görüşleri için geniş bir zaman ayrılacak. Toplantıya katılmak isteyenler ön bilgi için UMS metnine şu linkten ulaşabilirler:

http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/2013/300113/CEVIRMEN_Seviye_6_UMS.pdf

Program:

16:00-16:15 Açılış (Turgay Kurultay)
16:15-16:45 Sunum: UMS’nin Ortaya Çıkışı ve Bundan Sonraki Süreç (Elif Ertan)
16:45-18:30 Soru ve tartışma (Moderasyon: Elif Ertan)

Tarih: 23 Şubat 2013 Cumartesi; Saat: 16:00
Yer: Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi, Alay Köşkü’nde Alemdar Caddesi, Gülhane Parkı

Tags: