Hiç ata bindiniz mi ya da binmek ister misiniz? Peki ya atları sever misiniz? Peki binicilik ile ilgili terimleri öğrenmeye ne dersiniz? Binicilik terimlerinden oluşan ve sözlük arşivinizde yer verebileceğiniz mini sözlüğümüz sizler için hazırlandı.

at ile ilgili görsel sonucu

 • Above the Bit: Atın başının binicinin ellerinin üstünde tutulduğu zaman atın başının pozisyonunu ifade etmektedir. Bu yanlış bir kafa pozisyonudur ve genellikle gemin aşırı basıncı nedeniyle oluşur.
 • Aged: On beş yaşında veya daha büyük olan atları tanımlamak için kullanılan bir terim.
 • Aids: Bir sürücünün kendi atıyla iletişim kurduğu doğal veya yapay yöntemler. Sesi, elleri, bacakları, mahmuzları ve kırbaçları kapsamaktadır.
 • Artificial Gaits: Yapay yürüyüşler. Öğretilen yürüyüşlerdir. Bunlar doğal hareketler değildir ve yavaş yürüme ve koşu yürüyüşü içermektedir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

 • Bit: Atın ağzına yerleştirilen dizgin kısmı, gem. Gem, sürücünün atların hareketlerini kontrol etmek ve yönlendirmek için dizginleri kullanmasına izin verir.
 • Blinkers: At gözlüğü. Atın yanlara bakma ya da arkasına bakma yeteneğini engelleyerek dikkat dağıtmayı önlemek amacıyla dizgine tutturulmuş koruyucu parçalardır.

dizgin ile ilgili görsel sonucu

 • Bridle: Atı kontrol etmek amacıyla atın başına yerleştirilen aparat, dizgin. Dizginler ve gem buna bağlıdır.
 • Broke-in: Güvenli bir şekilde sürülebilecek eğitimli at.
 • Cadence: Atın adımlarıyla ilgili tempo.
 • Cannons: Atın diz ile bilek arasındaki alt bacağı.
 • Canter: Bir atın dörtnal ve süratli arasına denk gelen yürüyüşü ve üç toynak atışı içermektedir.

colt horse ile ilgili görsel sonucu

 • Colt: Dört yaşından büyük olmayan ve kısırlaştırılmamış bir erkek atı tanımlamak için kullanılan terim
 • Dismount: Binici attan indiği zaman yapılan eylem.
 • Disunited: Bir at, amaçlanan yürüyüşten koptuğunda ve bunu yanlış bir şekilde gerçekleştirdiğinde.
 • Dressage: Hem yeteneğini hem de fiziğini geliştirmek için bir atın eğitilmesini ifade eder.
 • Equestrian: Atların gösterisine veya yarışmasına katılan bir birey.
 • Equine: Bir atı ifade eden bir terim.
 • Filly: Dört yaşında ve daha genç olan dişi atları tanımlamak için kullanılan terim.
 • Foal: Yeni doğmuş ve sütten kesilmemiş erkek veya dişi at, genellikle bir yaş altı.
 • Forefoot: Bir atın ön ayağı için kullanılan bir terim.
 • Gait: Bir atın hareketi ve hızı. Yürüyüş doğal veya yapay olabilir. Doğal yürüyüşler arasında adeta, süratli, eşkin ve dörtnala bulunmaktadır.
 • Gallop: Dört atımı olan hızlı bir yürüyüş. Dörtnala sırasında dört toynak, bir seferde toprakla temassızdır.
 • Gelding: Kısırlaştırılmış at için kullanılan terim.
 • Get: Bir aygırın yavrularını kastetmek için kullanılan terim.
 • Hand: Bir atın yüksekliğini ölçmek için bir elin dört inçe eşit olduğu bir yöntem.
 • Harness: Bir atı saban veya at arabasına bağlamak için kullanılan ekipman.
 • Hindquarters: Bir atın but, üst arka bacaklar, kuyruk, kalça ve sağrı kısmı.
 • Hoof: Atın ayağının sert, nasırlı parçası.

at ayağındaki nal ile ilgili görsel sonucu

 • Horse Shoe: Bir atın tırnaklarına çivi ile tutturulmuş metal bir “ayakkabı”, nal. Amaç, toynakları yaralanmalardan ve gereksiz çatlaklardan korumaktır.
 • Impulsion: Sağrısına ve arka bacaklarına bağlı bir at hareketi.
 • In Foal: Hamile bir kısrak ya da dişi at.
 • Jodhpur: Kalça kısmında daha kalın olan ve baldırlarda daralan pantolonlar.
 • Jump: Rekabet sırasında at ve binicinin üzerinden atlamasını gerektiren bir engel.
 • Lame: Ağrı veya yaralanma nedeniyle hareketlerinde aksatan veya başka şekilde engellenen bir at.
 • Maiden: Eğitimsiz dişi at.
 • Mane: Yele

manej ile ilgili görsel sonucu

 • Manege: Manej
 • Mare: Dört yaşında ya da daha yaşlı yetişkin dişi at.
 • Mount: Ata binmek.
 • Near Fore: Bir atın ön bacağı.
 • Near Side: Atın son el tarafı.
 • Off fore: Bir atın ön sağ bacağı
 • Offside: Atın sağ yanı.

safkan at ile ilgili görsel sonucu

 • Purebred: Safkan
 • Put Down: Hasta bir hayvanı uyutmak.
 • Rein in: Atı durdurmak için dizginleri çekmek.
 • Reins: Dizginler
 • Remount: Tekrar binmek.
 • Saddle: Eyer

eyer ile ilgili görsel sonucu

 • Saddle up: Ata eyer vurmak.
 • Side-saddle: Her iki ayağın atın bir yanında olduğu biniş pozisyonu.
 • Sound: Sağlıklı at.
 • Stallion: Dört yaşında ya da daha yaşlı yetişkin kısırlaştırılmamış erkek at.
 • Skittish: Tedirgin at
 • Tack: Eyer takımı
 • Unsound: Aksak ya da sağlıksız at.
 • Walk: En yavaş yürüyüş olan doğal bir yürüyüş.
 • Weanling: Henüz yaşını doldurmamış yeni sütten kesilmiş bebek veya hayvan yavrusu
 • Yearling: İki yaşından küçük at.

colt horse ile ilgili görsel sonucu

 


Kaynakça

StateLineTack.com| content for the rider

Tureng