Türkler olarak akrabalık ilişkileri oldukça gelişmiş bir milletiz. E hal böyle olunca akrabalık terimleri de oldukça geniş ve karmaşık. Baldız, görümce, kayınbirader, yenge, enişte, amca…
Türkçe, akrabalar için bu kadar kelime barındırırken İngilizcenin de ölüm, cinayet ve intihar türleri için yelpazesi oldukça geniş.

Gelin birlikte şaşıralım. :)
Öncelikle intihar çeşitlerinden başlayalım:

Suicide: To kill oneself intentionally
İntihar etmek, kişinin kendini öldürmesi

Autocide: An act of suicide committed by crashing a car
An act of killing someone with an automobile
Araba ile intihar etmek

Medicide: Medically assisted suicide; suicide accomplished with the assistance of a physician
Bir sağlık çalışanının yardımıyla intihar etmek

Murder-suicide: A murder in which the killer also commits suicide
Birkaç kişiyi öldürdükten sonra intihar etmek

Self-immolation: The act of setting oneself on fire, especially as a form of protest
The act of self-sacrificing oneself, in any manner of ways
Kendini yakarak intihar etmek

Suicide by cop: A suicide in which a person points a firearm at an armed police officer, forcing them to shoot
tehlikeli davranışlarla güvenlik güçlerini tahrik edip kendini öldürtmek

Aile Üyelerinin Öldürülmesi

-avunculicide: The killing of one’s uncle
kişinin amcasını/dayısını öldürmesi

-familicide: The murder of an entire family by a family member
The murder of an entire family by a family member, followed by suicide
katilin eşini ve çocuklarını öldürmesi

-feticide: An abortion, specifically, the killing of a fetus
One who kills a fetus
bir fetüsün anne rahminde öldürülmesi

-filicide: A person who kills their own child
katilin kendi öz çocuğunu öldürmesi (filius latince erkek evlat demektir.)

-fratricide: The killing of one’s brother (or sister)
A person who commits this crime
(military, by extension) The intentional or unintentional killing of a comrade in arms
erkek/kız kardeşi öldürmek

-geronticide: The killing or euthanasia of the elderly
The killing of an elderly person
yaşlı insanları ölüme terketmek (bkz. senicide)

-honour killing: A typically Middle Eastern and South Asian cultural practice whereby a family member, usually female, is murdered by other family members, the act being justified as retribution for a (usually sexual) slight upon the family’s honour.
bir aile üyesinin aile onuruna herhangi bir utanç getirmesi sebebiyle öldürülmesi, Türkçe’de genelde “namus davası” olarak kullanılır.

-infanticide: The murder of an infant
henüz yaşını doldurmamış bir çocuğun öldürülmesi

-mariticide: The act of killing one’s spouse, especially the murder of a husband by his wife
A woman who has killed her husband
birinin kendi eşini öldürmesi

-matricide: The killing of one’s mother
birinin kendi annesini öldürmesi

-neonaticide: The murder of a newborn within 24 hours of birth
hayatının ilk 24 saatinde bir bebeğin öldürülmesi

-nepoticide: The killing of one’s own nephew/niece
birinin kendi yeğenini öldürmesi

-parricide: Someone who kills a relative, especially a parent
birinin kendi akrabalarını ya da ebeveynlerini öldürmesi

-patricide: Murder of one’s father
birinin kendi babasını öldürmesi
-prolicide: kişinin kendi çocuğunu öldürmesi (bkz. filicide)

-senicide: The killing of an elderly person
bir aile bireyinin çok yaşlanması ve aileye yük olması/çalışamaması sebebiyle öldürülmesi

-sororicide: The killing of one’s sister
kız kardeşi öldürmek

-uxoricide: One who murders his or her wife.
birinin kendi karısını öldürmesi

Başkalarını Öldürmek

-amicicide: killing of a friend
bir arkadaşı öldürmek

-androcide: The mass murder of boys or men
sistemli bir şekilde insanları öldürmek

-capital punishment: The practice of putting a person to death as a punishment for a crime
idam cezası

-democide: murder of people by a government which has power over them
kişi veya kişilerin hükümet tarafından öldürülmesi

-ecocide: The complete destruction of an ecosystem due to human activities. It may result from exploitation of resources, nuclear warfare, or the dumping of harmful chemicals
savaş, kirlilik, kaynakların aşırı tüketilmesi vs. bir sebeple tabiatın öldürülmesi

-euthanasia: The practice of intentionally and painlessly killing a human being or animal for humane reasons, especially in order to end great suffering or poor quality of life.
ötanazi (Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak.)

-femicide: The killing of a woman, now especially when motivated by misogyny(misogyny is hatred of women)
sistemli bir şekilde kadınları öldürmek

-gendercide: The killing of people because of their gender
sistemli bir şekilde kadın veya erkek herhangi bir cinsiyetin üyelerini öldürmek

-genocide: The systematic killing of substantial numbers of people on the basis of their ethnicity, religion, political beliefs, social status, or other particularities.
soykırım

-homicide: The killing of one person by another, whether premeditated or unintentional
birisini öldürmek

-human sacrifice: the killing of one or more human beings as part of religious ritual
bir insanın dini sebeplerle kurban edilmesi

-murder: An act of deliberate killing of another being, especially a human
kötücül niyetle yasadışı yoldan birinin canını almak

-omnicide: The total extinction of the human species as a result of human action. Most commonly it refers to human extinction through nuclear warfare, but it can also refer to such extinction through other means such as global anthropogenic ecological catastrophe.
tüm insanları katletmek, insan türünü komple ortadan kaldırmak (omni tümü demektir.)

-paedocide: The killing of a child or children
bir çocuğu veya çocukları öldürmek

-populicide: The slaughter of a people; a massacre
bir çok insanın aynı anda katledilmesi

-Xenocide: The genocide of an entire alien species. Often used in science fiction, one famous example being the novel “Xenocide” by Orson Scott Card.
Tüm uzaylı türlerinin katledilmesi. Genellikle bilim kurgu romanlarda kullanılır.

Üstlerini Öldürmek

-deicide: the act of killing a god or divine being
bir tanrıyı veya yüce bir varlığı öldürmek

-dominicide: the act of killing one’s master (Latin: dominus means “master”)
bir kişinin ustasını, daha doğru bir deyişle bir kölenin sahibini öldürmesi

-episcopicide: the act of killing a bishop
bir papazı veya rahibi öldürmek

-giganticide: the act of killing a giant
bir devi öldürmek

-papicide: bildiğimiz papayı öldürmek

-regicide: the act of killing a king (Latin: rex, Gen. regis means “king”)
bir kralı öldürmek

-tyrannicide: the act of killing a tyrant
bir tiranı öldürmek (tiran:siyasal erki zorla ele geçiren ve onu kötüye kullanan kimse.)

-vaticide: the act of killing a prophet
bir peygamberi öldürmek

Soyut Varlıkları Öldürmek

-chronocide: The act of killing time
zaman öldürmek

-famacide: the killing of another’s reputation, a slander
birinin şanını şöhretini öldürmek, çamur atmak suretiyle

-liberticide: the destruction of liberties
özgürlükleri öldürmek

-urbicide: the destruction of a city or the stifling of an urbanisation
bir şehri veya yerleşim yerini yok etmek

-linguicide: intentionally causing the death of a language
bir dili kasten öldürmek, yok etmek

Hayvanları, Hastalıkları ve Haşereleri Öldürmek

-algaecide: a chemical agent that kills algae
algleri öldüren bir kimyasal madde

-acaricide: a chemical agent that kills mites
maytları öldüren bir kimyasal madde

-ariecide: bir koçu öldürmek

-avicide: a chemical agent that kills birds
kuşları öldüren bir kimyasal madde

-bactericide: a chemical agent that kills bacteria
bakterileri öldüren bir kimyasal madde

-biocide: a chemical agent that kills a broad spectrum of living organisms
genel olarak yaşayan varlıkları öldüren bir kimyasal madde

-canicide: the killing of dogs
köpekleri öldürmek

-cervicide: the killing of deer
geyikleri öldürmek

-ceticide: the killing of whales
balinaları öldürmek

-culicide: a chemical agent that kills mosquitos
sivrisinekleri öldüren bir kimyasal madde

-felicide: the killing of cats
kedileri öldürmek

-fungicide: chemical agents or biological organisms used to kill or inhibit fungi or fungal spores
mantarları öldüren biyolojik bir organizma yahut kimyasal madde

-germicide: an agent that kills germs, especially pathogenic microorganisms; a disinfectant
mikropları, patojolik organizmaları öldüren kimyasal madde,  dezenfektan

-gonocide: an agent that kills the bacterium causing gonorrhea
bel soğukluğuna sebep olan mikrobu öldüren bir kimyasal madde

-herbicide: an agent that kills unwanted plants, a weed killer
yaban otları öldüren bir kimyasal madde

-insecticide: an agent that kills unwanted insects
böcekleri öldüren bir kimyasal madde

-larvicide: an insecticide targeted against the larval life stage of an insect
böcek larvalarını öldüren bir kimyasal madde

-lupicide: The killing of wolves
kurtları öldürmek

-microbicide: an agent used to kill or reduce the infectiousness of microorganisms
mikropları öldürmek yahut faaliyetlerini azaltmak için kullanılan bir kimyasal madde

-muscicide: an agent that kills flies
sinekleri öldüren bir kimyasal madde

-nemacide: a chemical to eradicate or kill nematodes
iplik kurtlarını öldüren madde

-ovacide: an agent that kills eggs of an organism particular a pest i.e. lice eggs
zararlı bir varlığın yumurtalarını daha doğmadan öldüren madde

-parasiticide: a general term to describe an agent used to destroy parasites
parazitleri öldüren kimyasal madde

-pediculicide: an agent that kills head lice
bitleri öldüren kimyasal madde

-pesticide: a general term to describe an agent used to destroy or repel a pest
genel olarak istenmeyen hayvanları öldüren kimyasal madde

-pulicicide: an agent that kills fleas
pireleri öldüren kimyasal madde

-raticide: an agent for killing rats
fareleri öldüren kimyasal madde

-scabicide: a chemical agent for killing scabies
uyuzları öldüren kimyasal madde

-spermicide: a contraceptive agent to render sperm inert and prevent fertilization
spermi öldüren ve döllenmeyi engelleyen madde

-tauricide: the killing of bulls or steers
boğaları veya aygırları öldürmek

-teniacide: a chemical agent that kills tape worms
tenyaları öldüren kimyasal madde

-vermicide: an agent used to kill parasitic intestinal worms
iç parazitleri, kurtları öldüren kimyasal madde

-vespacide: a chemical agent that kills wasps
eşek arılarını öldüren kimyasal madde

-virucide: an agent capable of destroying or inhibiting viruses
virüsleri öldüren yahut elverişli yaşam şartlarını ortadan kaldıran kimyasal madde

-vulpicide: the killing of a fox by methods other than by hunting it with hounds
avcılık dışında bir metot ile tilkileri öldürmek


Kaynakça

www.wiki-zero.co

seyler.eksisozluk.com

http://en.wiktionary.org

Tags: