Günün Türkçe Sözcüğü


ORİJİNAL
orjinal orijinal

sf. (l ince okunur)
1. Özgün: “Zira ki biz, orijinal mevzulara teması şiar edinmişiz.” –N. Hikmet.
2. Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç).
3. Otantik.
4. mec. Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan: “Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluruz.” –F. R. Atay.

Fransızca “original” (1. kökene ait, asli, sonradan eklenmiş olmayan, 2. tuhaf huylu insan” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcükse Latince “originalis” (kökene ait) sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince origo, origin- sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. 


Kaynakça:
http://www.tdk.gov.tr/index.php option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5795fa0d33f245.18612288
www.etimolojiturkce.com

Tags: