Çeviri Blog olarak şimdiye kadar çeviri ile ilgilenen akademisyenler, çeviri işletmeleri, çevirmenler, editörler, redaktörler, çeviri öğrencileri ve bu alana gönül veren herkesi konu alan açıklayıcı yazılar paylaştık. Fakat bu yazımızda asıl olarak çeviri ve çeviri eğitiminin akademi sektöründeki varlığına değinmeyi istiyoruz. Ön lisans, lisans ve yüksek lisansta çeviri eğitimini konu alan yazılarda bu eğitimin nasıl verilmesinin hedeflendiğini, öğretilen kuramsal ve uygulamalı dersleri ve bu bölümlere girebilmenin şartlarını içeren yazılar paylaştık. Şimdi tüm bunlara ek olarak Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Doktora programlarını sizler için derledik.

 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Çeviri ve Çeviribilim Doktora programları lisans ve yüksek lisans programlarına göre ülkemizde oldukça az sayıdadır. Ülkemizde bulunan Çeviribilim Doktora Programları, gerek yazılı gerekse sözlü çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almayı amaçlamaktadır. Böylelikle bu programlar çevirinin bütün boyutlarına ışık tutacak araştırmalar yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca çeviriyi konu alan bütün doktora programlarında çeviri aracılığıyla Türk kültürünün diğer kültürlerle etkileşimini incelenmek hedeflenmektedir.

 

Ülkemizde bulunan üniversitelerdeki Çeviri ve Çeviribilim Doktora programları:

 

İstanbul 29 Mayıs üniversitesi – Çeviribilim (İngilizce) Doktora Programı ( Tezli)

Yıldız Teknik Üniversitesi- Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı (Tezli)

Sakarya Üniversitesi- Çeviribilim Doktora Programı (Tezli – 2018 yılına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.)

Boğaziçi Üniversitesi- Çeviribilim Doktora Programı ( Tezli)

Dokuz Eylül Üniversitesi- Çeviribilim Doktora Programı ( Tezli)

Doğuş Üniversitesi- Çeviribilim Doktora Programı ( Tezli)

Mersin Üniversitesi- Çeviri Doktora Programı ( Tezli)

Gazi Üniversitesi- Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (Tezli)

 

 

Akademi ve çeviri ile ilgili diğer yazılarımız:

 

 

Not: Yeni açılan, henüz duyurusu yapılmayan veya yazımızda yer almayan Çeviribilim Doktora programlarını herkese ışık olmak amacıyla yazımıza eklemenizden memnuniyet duyarız.

 

Kaynakçada ilgili üniversitelerin internet siteleri verilmiştir. Bu sayfalarda Çeviribilim Doktora programlarına ait genel veriler ve ders dökümleri bulunmaktadır.


 

Kaynakça:

www.29mayis.edu.tr

www.sbe.yildiz.edu.tr

debis.deu.edu.tr

www.boun.edu.tr

apps.dogus.edu.tr

www.mersin.edu.tr

mtb.gazi.edu.tr

 

 

 

 

Tags: