Yüksek Lisans tam da mezuniyetin yaklaştığı bu dönemlerde  Çeviribilim ve Mütercim Tercümanlık öğrencilerini en çok düşündüren konulardan biridir.

Peki Yüksek Lisans nedir?

Yüksek Lisans, Lisans eğitimini bitirdikten sonra devam edilen eğitime verilen addır. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılmaktadır. Tezli Yüksek Lisans akademisyenlik yolunda ilerlemeyi hedefleyenlere hitap etmektedir ve bu programlara başvurularda en az 55 ALES puanı şartı aranmaktadır.  (YÖK tarafından belirlenen asgari ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, puanı şartıdır, ancak üniversiteler daha yüksek ALES puanı isteyebilmektedir. )  Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında ise ALES puan şartı aranmamaktadır, ALES puanı olmadan  sadece lisans not ortalaması ile bu programlara başvuru yapılmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans eğitiminde akademisyenlikten farklı olarak mevcut bilginin uygulamada kullanımı üzerine çalışmalar ağırlıklı olarak yapılmaktır.

Bu iki tür arasındaki ayrımı belirledikten sonra Türkiye’de belli başlı Çeviribilim ve Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans bölümlerine dair bilgilendirici veriler sunmakta fayda vardır.

 

1- Boğaziçi Üniversitesi

Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

 • Eğitim süresi 2 yıldır,
 • Eğitim dili İngilizce’dir,
 • İngilizce’nin yanında ileri seviyede başka bir dil daha bilme zorunluluğu vardır, (Fransızca/Almanca/İtalyanca/İspanyolca)
 • Ayrıca bu bölümlerde ders veren kadrolar, profesyonel konferans çevirmenlerinden oluşmaktadır.
 • Programda verilen dersler: İleri Eş zamanlı Çeviri, Avrupa Birliği Kurumları ve Politikaları, Konferanslarda İleri Eş Zamanlı Çeviri, Sözlü Çeviri Kuramı, İleri Ardıl Çeviri, Medya Çevirisi, Diyalog Çevirisi, Sözlü Çeviri Uygulamasına Giriş, Sözlü Çeviri Araştırma Projesi.

Başvuru Koşulları:

 • En az 2,25 lisans ortalaması gerekmektedir.
 • İngilizce Yeterlik:

BUEPT ‘ten en az 60 almak veya ( Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı)

TOEFL®  550, TWE 4.5 veya

TOEFL®  (IBT) 79, TWE 22 veya

IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5

 • Bilim sınavı

 

 

2-Bilkent Üniversitesi

Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans (Tezsiz)

 • Eğitim süresi iki dönem ve yaz okulundan oluşmaktadır,
 • Eğitim dilleri Türkçe, İngilizce ve Fransızca’dır,
 • AIIC’in yüksek lisansta sözlü çevirmenlik eğitimi ölçütlerini karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Başvuru Koşulları:

 • İngilizce yeterlilik: TOEFL IBT (en az 87), IELTS (en az 6,5 ortalama).
 •  Fransızca yetkinlik :  DALF’dan en az 50 puan veya UYDYO Fransızca Dil Sınavı’ndan en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir.

 

 

3-İstanbul Üniversitesi

Çeviribilim Yüksek Lisans (Tezli)

 • Eğitim süresi 3 yıldır,
 • Eğitim dili Türkçe’dir (Eğitim gören öğrenciler İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi bilmelidir)
 • Programda verilen dersler: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Çeviribilimin Temelleri, Dilbilim ve Çeviri Sorunları, Metin Yazarlığı, Yazınsal- Kuramsal Metinler ve Çeviri, Seminer, Terimce Çalışması ve Çeviri, Türkçe ve Çeviri, Yazınsal Çeviri Yaklaşımları.

Başvuru Koşulları:

 • ALES veya eşdeğeri sınav notunun, ana sanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı notunun % 50’si,
 • Lisans not ortalamasının % 10’u,
 • Mülâkat puanının % 30’u
 • Yabancı dil notunun % 10’u toplanır.

(Henüz puanlar yayınlanmamıştır.)

 

 

4-Okan Üniversitesi

Çeviribilim Yüksek Lisans (Tezli)

 • Eğitim dili İngilizce’dir  (İngilizce’nin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca, Çince gibi bir B ve/veya C dilinde yeterli olan adaylara da açıktır).
 • Mütercim Tercümanlık eğitimi almayan kişiler de sıklıkla tercih edilmektedir.
 • Kuram, tarih, eleştiri ve uygulama alanındaki çeşitli dersler görülmektedir.
 • Programda bulunan dersler: Çeviribilime Giriş, Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi, Türkiye’de Yayıncılık Ve Editörlük Tarihi, Doğu Batı Çeviri Tarihine Giriş, Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri, Çeviri Eleştirisine Yaklaşımlar, Edebiyat Metinleri Çevirisi.

Başvuru koşulları:

 • ALES ‘den en az 55 (sözel) almak,
 • YDS’den en az 70 almak,
 • Yazılı Bilim Sınavı (kuramsal ve kavramsal bilgiler)
 • Mülakata girmek yeterlidir.

 

 

5-Hacettepe Üniversitesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans (Tezli)

 • Eğitim süresi 2 yıldır.
 • İki yılda programı bitiremeyen öğrencilerin süresi 1 yıl daha uzatılır.
 • Programda verilen dersler: Edebi Çeviri, Metin Dilbilim ve Çeviri, Ardıl Çeviri, Tıp Metinleri Çevirisi, Hukuk Metinleri Çevirisi, Biçembilim ve Çeviri, Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi, Seminer, Simültane Çeviri, Uluslararası İlişkiler Metinleri Çevirisi, Çeviri Kuramları, Çeviri Eleştirisi, Ekonomi/Finans/Bankacılık Metinleri Çevirisi, Basın Dili ve Çevirisi.

Başvuru koşulları:

 • Lisans ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,
 • ALES sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 65 almak
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 85 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden 85 puan almış olmak.

 

6-Ege Üniversitesi

Almanca Mütercim Tercümanlık (Tezli)

 • Eğitim süresi 2 yıldır,
 • Programda verilen dersler: Çeviribilim Kuram ve Uygulamalar, Belirli Konulu Çeviriler, Basın Dili ve Çevirisi, Kültürlerarası İletişimde Çeviri, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Etiği, Çeviri Eleştirisi, Seminer.

Başvuru koşulları:

 • ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan
 • Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar (en az 70).

 

7-Dokuz Eylül Üniversitesi

Almanca Mütercim Tercümanlık / İngilizce Mütercim Tercümanlık (Tezli)

 • Eğitim süresi 2 yıldır
 • Her iki programda da uygulamalı ve teorik dersler verilmektedir. Örnek olarak; Çeviri Kuramları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviri Tarihi, Çeviri Eleştirisi, Seminer.

Başvuru koşulları:

 • ALES ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak
 • Yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak.
 • Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

 

 

Diğer Yüksek lisans Programları:

Boğaziçi Üniversitesi Yazılı Çeviri (Tezli)

İstanbul 29 Mayıs üniversitesi İngilizce mütercim tercümanlık (Tezli)

İstanbul 29 Mayıs üniversitesi Çeviribilim (Tezli)

Atılım üniversitesi Çeviribilim yüksek lisans (2 yıl tezli-1,5 yıl Tezsiz)

Mersin Üniversitesi Çeviri yüksek lisans (Tezli)

 

(Bütün bu veriler ilgili üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden alınmıştır ve her sene güncellenmektedir.)


Kaynakça

okan.edu.tr

boun.edu.tr

edebiyat.istanbul.edu.tr

bilkent.edu.tr

hacettepe.edu.tr

ege.edu.tr

deu.edu.tr

29mayis.edu.tr

atilim.edu.tr

mersin.edu.tr

yukseklisans.com.tr

 

Tags: