Çevirmenlerin hemen hepsinin yaşadığı sorunlardan biri; iş sonrasında gelmeyen ödemedir. Daha çok bu problemi serbest çevirmenler yaşıyor olmasına karşın bazı zamanlarda çeviri bürolarının da bu durumla karşılaştığı gözlenmiştir.

Bugün hala kesin olarak bir çözümü olmayan bu sorunla alakalı alınabilecek birkaç önlem ile sorunun önüne bir nebze geçilebilir.

Ödeme Sorunları İçin Ne Gibi Önlemler Alınmalı Anket Değerlendirmesi

Çeviri Blog Facebook grubunda açtığımız ankete göre en çoktan en aza değerlendirme:

Adsız

Meslektaşlarımdan referans alıyorum: En çok oylanan bu maddeye göre, çevirmenler çeviri işini kabul etmeden önce meslektaşlarından referans alıyor. Alınan referans sonucu iş ya kabul ediliyor ya da edilmiyor. Birçok internet sitesinde çevirmenler, işi almadan önce gerek meslektaşlarından gerekse işvereni tanıyan arkadaşlarından referans almalarına rağmen iş sonu işverenlere ulaşamadıklarından yakınıyorlar. Dolayısıyla referansın tam manasıyla bir çözüm olduğunu söylemek güç.

İnternette araştırma yapıyorum: İkinci olarak en çok oy alan internetten araştırma yapıyorum maddesi de aslında ilk bakışta mantıklı gibi görünse de biraz irdelendiğinde bu maddenin de tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkıyor. Zira yüklü bir iş yapıp sonrasında tabiri caizse “vurgun yapmak” isteyen olabilir, bunun için de internetin gücünü kullanabilir. Para ile kendi şirketleri hakkında iyi yorumlar yaptırabilir, sonradan bu siteyi kaldırabilir veya sosyal medyadaki kitle gücünü kullanarak kendini dolandırmaya yetkili görebilir.

Ödemelerimi biriktirmiyorum, belli periyotlarda talep ediyorum: Ödemeyi biriktirmeden ya da iş sonunu beklemeden belirli aralıklarda ücret talep edilebilmesine karşılık işveren, henüz karşı taraftan ödemenin alınmadığını, ödemenin iş sonunda alınacağını açıklayabilir. Böylelikle işveren ücret talebini savurur veya geciktirir. Bu yüzden bu madde de tek başına kesin bir çözüm değildir.

Çeviri Blog’ta hakkında soru soruyorum: Çeviri Blog sayfasında bulunan onca üyeden işveren hakkında bilgi alınmaya çalışılması aslında mantık bir çözüm gibi görünebilir, zira sayfada bulunan üyelerin içinde muhakkak işveren hakkında bilgi sahibi olan birileri çıkacaktır. Ama bu da yine kesin bir çözüm değildir. Zira görüş bildiren kişiler henüz problem yaşamamış olabilir ve işi yeni kabul eden kişi problem yaşayabilir.

Proz sitesinde Blue Board yorumlarına bakıyorum: Her firma Proz’da olmadığından bu da her zaman için çözüm değildir.

Web sitelerini inceliyorum: Web sitesi de internetten araştırma gibi sonradan silinebileceği için kesin bir çözüm değildir.

İlk ödemeyi peşin istiyorum: Bu madde yedinci sırada yer alıyor. Fakat işverenlerin ayak diretmelerini en iyi işi alanlar bilir. Bu madde de aslında belli periyotlarla istenen parada verilen cevap gibi bir cevapla karşılaşmak oldukça mümkün fakat bu yöntemle parasını peşin alanlar ya da yarısını almayı başaranlar yok değil.

Sözleşme yapıyorum: Bu madde en az oy alan maddelerden biri fakat belki de en mantıklı madde. Yine de tek başına yeterli midir? Tartışma konusu. Birçok yükümlülüğü bulunduğundan çoğu şirket, sözleşme yapmaya yanaşmasa da en ciddi çözümün sözleşme yapmak olduğunu söyleyebiliriz.

Kalite sertifikalarına bakıyorum: Kalite sertifikası önemli bir belge olmasına rağmen maalesef bunların da suistimal edildiğine dair çok fazla söylenti ve yaşanmış olay mevcut. Bu yüzden salt kalite sertifikaların baz alınması iyi bir sonuç elde edilmesine yeterli olmayacaktır.

Çalıştıkları firmalara bakıyorum: En az oylanmasına rağmen bu da tek başına yeterli bir çözüm değildir.

 

Tags: