Bu yazımızda; Üniversite seçme kriterlerinden, bölüm tanıtımlarından, bölümlerin puan türlerinden, pedagojik formasyon veren bölümlerden ve dil mezunlarının çalışma alanlarından bahsedeceğiz. Tercih nasıl yapılır? Sıralama nasıl yapılır? Tercihe kaç binden başlamam lazım? Koşullar ne anlama gelmektedir? Ölü tercih nedir? gibi sorulara cevap arıyorsanız “Dil Bölümleri Tercih Rehberi -1” başlıklı yazımızı, Kimin, hangi üniversite için ne dediğini merak ediyorsanız “Dil Bölümleri Tercih Rehberi -3” başlıklı yazımızı incelemenizi öneririz.


ÜNİVERSİTE SEÇME KRİTERLERİ

1-Üniversite ve bölüm başarısı: Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli kriterlerden biri, üniversitenin seçilen mesleki alandaki başarısıdır. İlgili bölümündeki hocalarının çalışma alanları, projeleri, verdikleri dersler bu başarının bir göstergesi olabilir. Bunun yanı sıra, üniversite bünyesindeki laboratuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, ilgili alandaki başarıyı gösteren diğer unsurlardır.

2- Fiziksel ve sosyal imkanlar: Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli bir diğer kriter, üniversitenin sahip olduğu fiziksel ve sosyal imkanlardır. Bir üniversitedeki öğrenci topluluklarının aktiviteleri, gönüllü çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, fiziksel koşulları, kampüs hayatı öğrencilerin sosyal gelişimleri ve eğitim kaliteleri için çok önemlidir.

3- Yurt dışı Olanakları: Tercih yapacak öğrencilerin seçtikleri üniversitenin ve bölümün uluslararası öğrenci değişim programları ve diğer yurt dışı bağlantıları konusunda bilgi edinmesi önemlidir.

4- Staj imkanları: Üniversite eğitiminin önemli bir parçası, edinilen bilgilerin iş yaşamında ve uygulamada nasıl kullanıldığını bilmektir. Staj, kişinin öğrendiği soyut kavramların uygulamaya nasıl dönüştüğünü görmesinde yardımcı olur. Tercih yapacak öğrenciler, seçtikleri bölümde ne tür staj imkanları olduğunu dikkatle araştırmalıdırlar.

5-Burs imkanları: Tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer kriter, üniversitenin sunduğu burs imkanlarıdır. Başarıya bağlı burs imkanlarının sunulması, öğrencinin akademik başarısını motive edebileceği gibi öğrencilere maddi açıdan da destek sağlar. Üniversite okumak için farklı bir şehre giden, ailelerinden ayrı bir yaşam kurmayı deneyen öğrenciler için burs imkanları, üniversite seçim aşamasında önemli bir kriterdir.

6-Üniversitenin şehri: Üniversitenin bulunduğu şehir, tercih aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli kriterdir. Üniversite için gidilecek şehrin büyüklüğü, güvenliği, sosyal ve kültürel imkanları, iş imkanları, şehirdeki yaşam pahalılığı, ailenin yaşadığı şehre uzaklığı, tercih yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurlardır. Üniversite hayatı, öğrencilerin daha bağımsız yaşamaya başlayacakları bir dönem olacağından, tercih edilen şehrin özellikleri dikkate alınmalıdır.


DİL BÖLÜMLERİ TANITIMI

Dil ve Edebiyat Bölümleri Bölümü Tanıtımı:

Dil ve edebiyat başlığı altında toplayabileceğimiz Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri ve Mütercim – Tercümanlık gibi programlarda başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra; sözel yeteneğe, güçlü bir hafızaya ve dikkate sahip olmak gereklidir. Ayrıca, dil ve edebiyat konularında özellikle eski çağ dilleri ve kültürleri ve dilbilim alanlarında eğitim görmek isteyenlerin bilimsel meraka sahip olmaları, eski eserleri araştırmaya ilgi duymaları beklenir. Mütercim tercümanlık programına gireceklerin ise zengin bir genel kültür yanında gramer ve kompozisyonda başarılı ve geniş bir sözcük dağarcığına sahip olmaları gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden, hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir. Bu programlarda dersler genellikle kuramsal olarak sürdürülmekte, öğrenciler fakülte kütüphanelerinde araştırma yapmakta, gerektiğinde fakültenin dil laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar.


İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Tanıtımı:
Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetenekleri geliştirilmekte ve İngiliz edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak, edebi eserler yazıldıkları çağın siyasal yaşamı fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmektedir. TRT, Kültür ve Turizm, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlıkları ile elçilikler gibi resmi kuruluşlar çalışma alanlarıdır. Pedagoji sertifikası alanlar öğretmenlik yapabilirler. İngiliz dili ve edebiyatı programında İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetileri geliştirilmekte ve İngiliz edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak, edebi eserler yazıldıkları çağın siyasal yaşamı ve fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çevirmenlik, editörlük, eleştirmenlik, reklamcılık, tercümanlık, yazarlık, danışmanlık, akademisyenlik gibi pek çok alanda görev yapabilirler. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Tanıtımı:
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Amerikan Dili ve Edebiyatı ile kültürel gelişmesini inceleyen bölümdür. Bu bölümü bitirenler yabancı dilde veya Türkçe eğitim yapan orta dereceli okullarda yabancı dil öğretmeni veya yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilirler. Ayrıca TRT kurumunda, Dışişleri Bakanlığında, elçiliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, turizm acentelerinde ve ticari şirketlerde çalışabilirler. Amerikan kültürü ve edebiyatı çalışmalarını İngiliz dili ve edebiyatı programıyla birlikte yürütmekte olup 17. yüzyılda ilk ürünlerini vermeye başlayan ve Amerikalıların yaşayışını ve dünya görüşünü yansıtan Amerikan edebiyatı, her ulusun edebiyatı gibi kendine özgü nitelikleriyle araştırılmakta ve öğretilmektedir. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Mütercim Tercümanlık / Çeviribilim Bölüm Tanıtımı:
Ülkemizde çevirmenlik eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin mütercim tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinde verilmektedir. Liseden sonra girilebilen Lisans yerleştirme Sınavı (LYS) ve Yabancı Dil Sınavı sonucunda İngilizce, Fransızca ve Almanca için Dil–1, bu diller dışındaki diller için Dil–2 veya Dil–3 puanı ile mütercimlik-tercümanlık ve çeviribilim bölümlerine girilebilir. Mütercim tercümanlık bölümünde, bölümün diline göre yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri önce dikkatle okuyup, metni anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan diğer bir dile cümle cümle doğru çevirmeyi öğretmek amaçlanır. Mesleğin normal eğitim süresi 4 yıldır.Bölümün farklı dillerdeki eğitimi de mevcuttur fakat ülkemizde en çok İngilizce üzerine yoğunlaşılmıştır. Örnek olarak İngilizce mütercimlik eğitimi verilen üniversitelerde öğrenciler eğitim süresince; Türk Dili, İngilizce Yazma Becerisi, Dilbilimi’ne Giriş, İngilizce Sözlük Bilgisi, İngilizce Okuma, Metin İnceleme, Türkçe Yazı Becerisi, İngilizce Konuşma, İngilizcenin Yapısı, Basın Dili, Çeviriye Giriş, Türkçenin Yapısı, Duyduğunu Anlama, Konuşmalarda Not Alma, İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Dil bilgisi, Söylem Çözümlemesi, Çağdaş Batı Edebiyatı, Çeviri Kuramı, Özetleyerek Çeviri, Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi, Hukuk ve Ekonomi Metin Çevirileri, Çeviri Eleştirisi gibi dersleri alırlar.

Çeviribilim ile Mütercim-Tercümanlık arasındaki fark nedir?

“Mütercim tercümanlık bölümleri son yıllarda çeviribilim bölümlerine dönmeye başladı. Mesela Boğaziçi’nde mütercim tercümanlık olan bölüm daha sonra 1990’larda çeviribilim bölümü olmuş. Peki bunun sebebi ne? Buradaki temel sebeplerden birisi çeviriyi pratik bir alan olarak değil de bilimsel bir alan olarak incelemek. Mütercim tercümanlık eğitimi ile çeviribilim eğitimini ayıran temel farklardan birisi çeviribilim bölümlerinde çeviri teorisi, çeviri eleştirisi ve çeviride araştırma tekniği eğitimleri. Yani müfredat olarak çeviribilim bölümlerinde daha bilimsel bir içerik var denebilir. Öte yandan öğrenciler açısından bakıldığında her ne kadar bu bilimsel içerik faydalı olsa da pek çok öğrenci pratik çeviriye yani tercümanlığa yöneliyor.”
Hüseyin Demirtaş

 


Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Alman dili ve edebiyatı programında başta Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin edebiyatları ve kültürleri tarihi gelişim içinde verilmektedir. Mezunlar o okullarda öğretmenlik yapabilirler. Dil bilme avantajı ile özel sektörde de iş bulabilirler. Alman dili ve edebiyatı programında Alman Dili ve başta Federal Almanya olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin edebiyatları ve kültürleri tarihi gelişimi içinde öğretilmektedir. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Almanca Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı:
Bu bölümün amacı eğitim kurumlarına Almanca öğretmeni yetiştirmektir. Mezunlar orta dereceli resmi ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Özel sektörde iş bulabilirler. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Arap Dili ve Edebiyatı programında Arapça dil bilgisi, çeşitli klasik ve modern metinlerin Türkçeye çevirileri, Arapça konuşma ve kompozisyon denemeleri yapılmakta ve Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim verilmektedir. Mezunlar kütüphanelerde, müzelerde, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışabilecekleri gibi orta dereceli okullarda (imam hatip liseleri) öğretmenlik yapabilirler. Arap dili ve edebiyatı programında Arapça dil bilgisi, çeşitli klasik ve modern Arapça metinlerin Türkçeye çevirileri,  Arapça konuşma ve kompozisyon denemeleri ve Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim yapılmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu programda, Bulgar dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dil ile meydana getirilmiş edebiyat ve kültürün başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar üzerine eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Bölümden mezun olanlar kütüphanelerde, arşivlerde, TRT kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yükseköğretim kurumları, elçilikler gibi resmi kuruluşlarda turizm acenteleri ve ticari şirketler gibi özel kuruluşlarda iş bulabilirler. DİL-2 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu bölümde çağdaş yunan dili ve edebiyatı incelenmekte, yunan dilinin diğer dillerle olan ortak yönleri araştırılmaktadır. Müzeler, tercüme büroları, turizm sektörü çalışma alanlarıdır. DİL-2 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu bölümde Çin Dili ve Edebiyatı incelenmekte, Çin dilinin diğer dillerle olan ortak yönleri araştırılmaktadır. Tercüme büroları, turizm sektörü çalışma alanlarıdır.
DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu programda, Ermeni dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dil ile meydana getirilmiş edebiyat ve kültürün başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar üzerine eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Dil-3 puan türünden alım yapılmaktadır.


Dilbilimi Bölüm Tanıtımı:
Dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitli toplumların birbirinden farklı sembol istemleri biçiminde kullandıkları, fakat birçok ortak nitelikleri olan iletişim sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu niteliği ile dil bilimi, ana dil başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, bilicilerin üniversite ve araştırma kurumları dışında çalışma imkanları yok gibidir. Dilbilimi programı, dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitli toplumların birbirinden farklı sembol sistemleri biçiminde kullandıkları, fakat birçok ortak nitelikleri olan iletişim sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu niteliği ile dil bilimi anadil başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili konularda eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.


Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Tanıtımı:
Bu grupta oluşturan Arap, Fars, Hint, Kore, Çin, Urdu (Pakistan) ve Japon dili ve edebiyatları alanlarındaki edebiyat ve sanat eserlerini, bilimsel yöntemlerle öğreten ve tanıtan programlar bulunmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Arap dili ve edebiyatı programında Arapça dil bilgisi, çeşitli klasik ve modern Arapça metinlerin Türkçe’ye çevirileri, Arapça konuşma ve kompozisyon denemeleri ve Arap dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim yapılmaktadır. Fars dili ve edebiyatı programında Farsça dil bilgisi, İran tarihi, coğrafyası, İslamiyetten önceki İran dilleri, dinleri ve edebiyatları, İslami İran edebiyatı hakkında eğitim yapılmaktadır. Hindoloji programında özellikle “Hint-Avrupa Dil Ailesi” adı altında toplanan dillerin temeli kabul edilen Sanskrit dilinin tarihi; eldeki metinlerin tarihsel olarak düzenlenmesi, metinlerin yazıldığı alfabe, gramer, edebiyat ve kültür tarihi, metin tercümeleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır. Kore dili ve edebiyatı programında Kore dili ve uygarlığı, Kore dilinin diğer dillerle ortak yönleri konusunda eğitim yapılmaktadır. Sinoloji (Çince) programında Çin dili ve Çin uygarlığı incelenmekte, Çin ve Japon dilleri arasındaki ortak noktalar konusunda eğitim yapılmaktadır. Urdu dili ve Pakistan araştırmaları programında Pakistan-Müslüman Hindistan tarihini ve kültürünü Urduca konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneğini geliştirici eğitim yapılmaktadır. Japon dili ve edebiyatı programında Japon dilinin özellikleri, Japon kültürü ve edebiyatı, Japon dilinin diğer dillerle ortak yönleri okutulmaktadır.


Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Fars Dili ve Edebiyatı programında Farsça dil bigisi, İran tarihi, coğrafyası, İslamiyet’ten önceki İran dilleri, dinleri ve edebiyatları, İslami İran Edebiyatı hakkında eğitim ve araştırma yapılır. Mezunlar eski yazma eserlerin bulunduğu kütüphanelerde, müzelerde görev alabilirler. Üniversitelerin ilgili fakültelerinde bilimsel çalışma yapabilirler. Fars dili ve edebiyatı programında Farsça dil bilgisi, İran tarihi, coğrafyası, İslamiyet’ten önceki İran dilleri, dinleri ve edebiyatları, İslami İran edebiyatı hakkında eğitim yapılmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Programda Fransızca Dil Bilgisi geliştirilmekte ve Fransız edebiyatı tarihi, önemli Fransız yazarları ve edebi akımları incelenerek öğretilmektedir. Mezunlar öğretmenlik formasyonu aldıklarında eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler. Özel sektörde çevirmenlik, turizm şirketlerinde rehberlik yapabilirler. Fransız dili ve edebiyatı programında Fransız dil bilgisi geliştirilmekte ve Fransız edebiyatı tarihi, önemli Fransız yazarları ve edebi akımları incelenerek öğretilmektedir. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Fransızca Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı:
Eğitim kurumlarına Fransızca öğretmeni yetiştiren bölümdür. Resmi ve özel okullar, dil eğitimi veren kurslar, turizm sektörü Fransızca Öğretmenliğinin çalışma alanlarıdır. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.


İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu programda, İbranicenin gramer yapısı incelenmekte, bu dil ile meydana getirilmiş edebiyat ve kültürün başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar üzerine eğitim ve araştırma yapılmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapmaktadır.


Hindoloji Bölümü Tanıtımı:
Özellikle “Hint- Avrupa Dil Ailesi” adı altındı toplanan dillerin temeli kabul edilen Sanskrit dilinin tarihi, eldeki metinlerin tarihsel olarak düzenlenmesi, metinlerin yazıldığı alfabe gramer, edebiyat ve kültür tarihi, metin tercümeleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır. Bölüm mezunları üniversitelerde bilimsel çalışma yapabilirler. Müzelerde, kütüphanelerde iş bulabilirler. Hindoloji programında özellikle “Hint-Avrupa Dil Ailesi” adı altında toplanan dillerin temeli kabul edilen Sanskrit dilinin tarihi; eldeki metinlerin tarihsel olarak düzenlenmesi, metinlerin yazıldığı alfabe, gramer, edebiyat ve kültür tarihi, metin tercümeleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu programda, Gürcücenin gramer yapısı incelenmekte, bu dil ile meydana getirilmiş edebiyat ve kültürün başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar üzerine eğitim ve araştırma yapılmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapmaktadır.


Hungaroloji Bölümü Tanıtımı:
Bölümde Ural dili ailesine bağlı bir dil olan Macar Dili, Macar Edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Kütüphane ve arşivlerde görev alabilirler. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


İngiliz Dilbilimi Bölümü Tanıtımı:
İngiliz Dilbilimi programında İngilizcenin yapısı, gramer özellikleri, sözcüklerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile ilgili konular okutulmaktadır. Mezunlar, TRT, DPT, Kültür ve Turizm ile Dış İşleri Bakanlıklarına bağlı alanlarda çalışabilirler. Öğretmenlik formasyonu alanlar eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler. Dilbilim bölümü ile karıştırılmamalıdır. Bu bölümün eğitim dili İngilizcedir, Dilbilimin ise Türkçe. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.


İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı:
Amacı ilköğretim, ortaöğretim ve lise kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Mezunlar bu kurumlarında öğretmenlik yapabilirler. Pedagojik formasyon sahibi olurlar. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.


İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Programda İspanyolca bilgisi kazandırılmakta ve İspanyol Edebiyatı incelenmektedir. Mezunlar turizm kuruluşlarında, elçilikler gibi resmi kuruluşlarda ticari şirketler gibi özel kuruluşlarda iş bulabilirler. DİL-2 Puan türünden alım yapılmaktadır.


İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bölümde İtalyan Dilinin gramer yapısı incelenmekte, İtalyan Edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan belli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu alanda eğitim yapılmaktadır. Mezunlar turizm sektöründe, tercüme bürolarında, Türkiye’de etkinlik gösteren İtalyan kuruluşlarında iş bulabilirler. İtalyan dili ve edebiyatı programında İtalyan dilinin gramer yapısı incelenmekte, İtalyan edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan belli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu alanda eğitim yapılmaktadır. DİL-2 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Japon Dili ve Edebiyatı bölümünde Japon dilinin özellikleri, Japon kültürü ve edebiyatı Japon dilinin diğer dillerle ortak yönleri okutulmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm kuruluşları, elçilikler, tercüme büroları. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Japonca Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı:
Bölüm Japonca öğretmeni yetiştirmeyi hedefler. Mezunlar turizm kuruluşlarında, elçiliklerde, tercüme bürolarında, Japonca Dil Kurslarında görev alabilirler. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Tanıtımı:
Karşılaştırmalı edebiyat bölümü, nihai olarak, geniş kapsamlı bir “Batı” edebiyat ve kültürü (plastik sanatlar ve müzik de dahil olmak üzere) öğrenimi vermek üzere kurulmuştur. Bu bakımdan, amaçları ve programı, “karşılaştırmalı edebiyat” teriminin genellikle anlattığı, “iki edebiyat”ın karşılaştırmasından daha geniştir. Bu arada, dört yıllık öğrenim boyunca, Türk edebiyatında da yeterli aşinalık sağlanır. Son sınıf, daha çok çağdaş dünyanın yakından tanınması için gerekli çalışmalarla geçirilir, dolayısıyla bu aşamada, “Batı” sınırlarını bir ölçüde aşılarak, günümüzün dünya çapında ürünleri incelenir. Mezun olunca, seçmeli derslerde, bu bölümü bitirdikten sonra edebiyatçı, yazar, eleştirmen, sanat tarihçisi veya çevirmen olarak çalışmak isteyenlere bu alanlarda yeterli donanımı sağlayacak bilgiler verilir, pratik çalışmalar yapılır. Karşılaştırmalı Edebiyat programının amacı plastik sanatları ve müziği de içine alan geniş kapsamlı bir Batı Edebiyatı ve Kültürü yanında Türk ve dünya edebiyatını tanıyan elemanlar yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Karşılamalı Edebiyat programında metin analizi, batı kültür tarihi, mitoloji, roman gelişimi, tiyatronun gelişimi, sanata giriş, batı edebiyatında kahraman tipleri, pratik eleştiri, eleştiri kuramları, Türk edebiyatı, çağdaş düşünce akımları ve çeviri gibi dersler verilir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Karşılaştırma Edebiyat programını tamamlayanlara “Lisans Diploması” verilir. Meslek elemanlarının yapacağı belli başlı işler ve üstlenecekleri sorumluluklar seçecekleri alanlara göre değişecektir. Fakat, bu alanların hangisinde çalışırlarsa çalışsınlar yazılı metinler üretmek, metinler üzerinde çalışmak işlerinin önemli bir parçası olacaktır.

Çalışma Alanları: Mezunlar edebiyatçı, yazar,eleştirmen veya çevirmen olarak çalışabilecekleri gibi programın disiplinler arası içeriğinden dolayı sanat ve basın dünyasında da iş bulma imkanına sahiptirler.


Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu bölüm Kore dili, kültürü ve edebiyatı ile ilgili konuları içerir. Kültür Turizm Bakanlığı, turizm kuruluşları vb.. bürolarında çalışma olanağı bulurlar. Kore dili ve edebiyatı programında Kore dili ve uygarlığı, Kore dilinin diğer dillerle ortak yönleri konusunda eğitim yapılmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu programda İtalya’nın Latium bölgesinde doğup gelişen Latin Dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dille meydana gelen edebiyat ve kültürün Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan yıkılışına kadar gösterdiği gelişmeler ile bu kültür ve edebiyatın modern batı kültürünün ve hatta tekniğinin gelişmesine etkisi konularında eğitim yapılmaktadır. Mezunlar müzelerde, kütüphanelerde ve arşivlerde görev alabilirler. Latin dili ve edebiyatı programında İtalya’nın Latium bölgesinde doğan ve gelişen Latin dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dille meydana gelen edebiyat ve kültürün Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan yıkılışına kadar kaydettiği gelişmeler ile bu kültür ve edebiyatın modern batı dillerinin kültürünün ve hatta tekniğinin gelişmesine etkisi konularında eğitim yapılmaktadır. DİL-2 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bölüm Leh Dili ve Edebiyatı ile Leh kültür ve uygarlığını inceler. çeviri büroları, arşivler, kültür ve turizm ile ilgili kuruluşlar çalışma alanlarıdır. Leh dili ve edebiyatı programında Leh dili ve bu dille yazılmış edebiyat ürünlerinin özelliklerini inceleyen dersler okutulmaktadır. Mütercim-Tercümanlık Bölümde yabancı dilde yazılmış olarak nasıl çevrileceği (mütercim) ve yabancı dilde yapılan bir konuşmanın başka bir dile nasıl çevrileceği (tercümanlık) konularında eğitim yapılır. Bölüm mezunları uluslararası kuruluş ve işletmelerde, bankalarda, tercüme bürolarında, turizm şirketlerinde, devlet kuruluşlarının ve bakanlıkların dış ilişkiler dairelerinde çalışma imkanı bulabilirler. DİL-2 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Polonya Dili ve Kültürü Bölümü Tanıtımı:
Slav dilleri arasında Latin alfabesine sahip bir batı Slav dili olan Polonya dilini (Lehçe) öğretmek, bu dili kullanabilme yetisi kazandırmak ve Polonya kültürünü edebiyat ağırlıklı olarak tanıtmak temel somut amacıyla eğitim veren bölümdür. DİL-2 Puan türünden alım yapmaktadır.


Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu programda Rus Dili, Kültürü ve Edebiyatı eserleri incelenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm kuruluşları, elçilikler, tercüme büroları çalışma alanlarıdır. Rus dili ve edebiyatı programında Rus dili ve grameri öğretilmekte ve 19. yüzyıl klasik Rus edebiyatı ve Rusya tarihi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Sinoloji Bölümü Tanıtımı:
Sinoloji programında Çin Dili ve Çin Uygarlığı, Çin ve Japon dilleri arasındaki ortak noktalar konusunda eğitim yapılmaktadır. Dış İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TRT’de iş bulabilirler. Sinoloji (Çince) programında Çin dili ve Çin uygarlığı incelenmekte, Çin ve Japon dilleri arasındaki ortak noktalar konusunda eğitim yapılmaktadır. Urdu Dili ve Edebiyatı Bu programda Pakistan-Müslümün, Hindistan tarih i ve kütür tarihine dayalı olarak konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneği sağlamak amacıyla kültür ve edebiyat tarihi konularında eğitim yapılmaktadır. Mezunlar Osmanlıca-Arapça-Farsça yazma ve basma eserlerin bulunduğu kütüphane ve arşivlerde, TRT’de, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabilirler. Urdu dili ve Pakistan araştırmaları programında Pakistan-Müslüman Hindistan tarihi ve kültür Urduca konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneğini geliştirici eğitim yapılmaktadır. Yunan Dili ve Edebiyatı Yunana Dili ve Edebiyatı konusunda eğitim vererek bu dili konuşan toplumların kültür, edebiyat, sanat ve tarihsel gelişmeleri konularında araştırma ve eğitim yapar. Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı programında Yunanca ve Yunan edebiyatı konusunda eğitim yapılmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Turizm Rehberliği Bölümü Tanıtımı:
Turizm Rehberliği programının amacı, ülkemizdeki tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist rehberlerini yetiştirmektir. Turist rehberleri, turist bölgelerde turizm bürolarına bağlı olarak çalışabilirler ya da Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda görev alabilirler. DİL-1 Puan türünden alım yapılmaktadır.

Programın Amacı: Turizm rehberliği programının amacı, ülkemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist rehberlerini yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Turist rehberliği programında, yabancı dil, güzel sanatlar, genel turizm bilgisi, coğrafya, tarih, mitoloji, arkeoloji, folklor, turist rehberliği gibi meslek dersleri, dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Turizm rehberliği programına girmek isteyen kişilerin, normalin üstünde bir akademik yeteneğe özellikle akıcı bir dille konuşabilme yeteneğini, güçlü bir belleğe ve ikna gücüne sahip, seyahat etmekten hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Turizm rehberliği programını bitirenlere “Turist Rehberi” ünvanı verilmektedir. Turist rehberleri, turistik bölgelerdeki turizm bürolarında ya da müzelerde görev alırlar; yerli ve yabancı turistlere ülkemizin kültür varlıklarını ve tabiatını tanıtırlar. Turist rehberleri, ören yerlerinin, müze, saray gibi kültür varlıklarının bulunduğu yerleri gezdirir ve buraların tarihi geçmişi ve halihazır özellikleri hakkında açıklamalar yapar.

Çalışma Alanları: Turist rehberleri, turistlik bölgelerde turizm bürolarına bağlı olarak çalışabilirler ya da Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı kurumlarda görev alabilirler.


Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Bu programda Pakistan-Müslümün, Hindistan tarih i ve kütür tarihine dayalı olarak konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneği sağlamak amacıyla kültür ve edebiyat tarihi konularında eğitim yapılmaktadır. Mezunlar Osmanlıca-Arapça-Farsça yazma ve basma eserlerin bulunduğu kütüphane ve arşivlerde, TRT’de, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabilirler. Urdu dili ve Pakistan araştırmaları programında Pakistan-Müslüman Hindistan tarihini ve kültürünü Urduca konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneğini geliştirici eğitim yapılmaktadır. DİL-3 Puan türünden alım yapılmaktadır.


Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı:
Yunan Dili ve Edebiyatı konusunda eğitim vererek bu dili konuşan toplumların kültür, edebiyat, sanat ve tarihsel gelişmeleri konularında araştırma ve eğitim yapar. Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı programında Yunanca ve Yunan edebiyatı konusunda eğitim yapılmaktadır. DİL-2 Puan türünden alım yapılmaktadır.


PEDAGOJİK FORMASYON VEREN BÖLÜMLER

Almanca Öğretmenliği
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Fransızca Öğretmenliği
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
Fransızca Mütercim – Tercümanlık Bölümü
İngilizce Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
İngilizce Mütercim -Tercümanlık Bölümü
İngiliz Dilbilimi Bölümü
Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
Arapça Öğretmenliği
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümü
İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü
İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü
Japonca Öğretmenliği
Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü
Rus Dili ve Edebiyatı
Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü
Çin Dili ve Edebiyatı (Sinoloji)
Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü

*Eğitim dönemine başladığınız sene bölümünüz formasyon veriyor ise, daha sonradan formasyon kalksa bile sizi etkilemez.

Diğer yazılarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


DİL BÖLÜMLERİ TERCİH REHBERİ -1 başlıklı yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

DİL BÖLÜMLERİ TERCİH REHBERİ -3 başlıklı yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

YAZAR: Barış KILIÇ


Kaynakça:

http://www.derszamani.net/
http://www.igb.gov.tr/Kutuphane/2011%20T%C3%BCrkiyede%20%C3%87evirmenlik%20Mesle%C4%9Fi.pdf
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_02/08110648_9_cizelgeveesaslar.pdf

Tags: